Dilyniant busnes

Gwybodaeth bwysig ar gadw’ch busnes neu’ch sefydliad i fynd.

Ydych chi’n rhedeg busnes? Os ydych, oes gyda chi gynllun parhad busnes i sicrhau bod eich busnes yn barod rhag ofn bydd argyfwng? Bydd cael cynllun parod yn eich helpu i wneud yn siŵr y bydd eich busnes neu sefydliad yn dioddef cyn lleied â phosibl ac yn parhau.

 • Sut byddwch chi’n parhau i redeg y busnes?
 • Ydych chi’n darparu gwasanaeth angenrheidiol i’ch cwsmeriaid?
 • Ai rhedeg y busnes fel yr arfer fyddwn i’n ei wneud?

Meddyliwch am y canlynol

 • Os na fyddwch chi’n gallu cadw gwasanaethau dan gontract i fynd, pa gosbau fyddwch chi’n eu derbyn?
 • Beth os bydd y pŵer yn mynd am fwy na 24 awr?
 • Colli’r defnydd o gyfrifiaduron neu delegyfathrebu am ddiwrnod, wythnos neu ragor
 • Beth fyddai’r effaith arnoch chi pe bai’n rhaid gwacáu’ch adeilad am gyfnod sylweddol o amser
 • Oes gyda chi adeilad neu le arall y gallech chi weithio ohono’n effeithiol?
 • Oes modd i’ch staff chi weithio o gartref?
 • Pa mor hir allwch chi bara heb feddalwedd neu offer swyddfa arbennig?
 • Pa mor hir fyddai’n cymryd i chi ailgyflenwi stoc?
 • Beth os byddwch chi’n colli ewyllys da'r cwsmer?
 • Sut byddai’r staff yn ymdopi pe bai chwarter ohonyn nhw’n sâl gyda’r ffliw? Sut byddech chi’n blaenoriaethu’r busnes?

Er nad oes modd i’r Cyngor ysgrifennu eich cynllun busnes chi (wedi’r cwbl, rydych chi’n adnabod eich busnes chi yn well na neb), gallwn ni gynnig cyngor cyffredinol a gwybodaeth a chanllawiau i chi.

Fodd bynnag, mae’n bosib y bydd y Cyngor yn codi tâl am waith unigol gyda chwmni penodol.

Lawrlwythwch y daflen Parhad Busnes ar waelod y dudalen hon am ragor o wybodaeth.

Rhagor o wybodaeth neu ganllawiau

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan y Sefydliad Parhad Busnes (Saesneg yn unig) http://www.thebci.org/|

Mae rhagor o gyngor ar y wefan ddefnyddiol ‘London prepared’ sy’n cynnwys gwybodaeth i drigolion, ymwelwyr a busnesau ar sut mae Llundain yn barod i ymateb i ddigwyddiadau mawr ac argyfyngau. (Saesneg yn unig) http://www.londonprepared.gov.uk/|

Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth neu i gysylltu â’r Garfan Cynllunio ar gyfer Argyfwng, defnyddiwch yr wybodaeth isod:

Cynllunio ar gyfer Argyfwng
Swyddfeydd y Cyngor
Llewellyn Street
Y Pentre
CF41 7BT

Ffôn: 01443 432999

Rhif ffôn Argyfwng ac Ôl-oriau y Cyngor yw 01443 425001

 

Dogfennau perthnasol