Gostwng nifer y tanau bwriadol

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gweithio i fynd i’r afael â thanau sy’n cael eu cynnau’n fwriadol yn Rhondda Cynon Taf.

Mae tair carfan yn gweithredu ledled Cymru, ac mae un garfan â’i chanolfan yng ngorsaf dân Trélai. Llywodraeth Cynulliad Cymru sy’n ariannu’r garfan yma. Prif nod y garfan ydy mynd i’r afael â thanau sy’n cael eu cynnau’n fwriadol.

I gael rhagor o fanylion, galwch heibio i wefan Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru:

South Wales Fire and Rescue Logo