Cefn gwlad – pecynnau addysg

Mae’r Tîm Addysg ym Mharc Gwledig Cwm Dâr yn cynnig nifer o wahanol wasanaethau addysgol i Ysgolion ac i Grwpiau Cymunedol.

Pupil with net

 

Mae rhaglen diwtora undydd ar gael, yn addas i ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd fel ei gilydd. Cewch gopi i’w islwytho drwy glicio ar y cyswllt sydd ynghlwm.

Yn ogystal â hyn mae gennym raglan o weithgareddau o’r enw Inspired for Life. Pecyn preswyl yw hwn, wedi’i lunio’n arbennig i ysgolion cynradd Rhondda Cynon Taf. Disgyblion Cyfnod Allweddol 2 [rhwng 5 a 6 oed] yw’i gynulleidfa dybiedig. Dyma gyfle delfrydol i roi profiad cyntaf cyffrous o gwrs preswyl i’r plant, heb fod rhaid iddyn nhw deithio’n rhy bell o’u cartrefi.

Mae Parc Gwledig Cwm Dâr yn cynnig cyfleusterau preswyl ar wahân i gyrsiau Inspired for Life. Mae modd addasu’r llety er mwyn bodloni anghenion ysgolion. Os ydych chi’n dymuno, mae modd inni ddarparu tiwtora ar amrywiaeth o bynciau. Croeso i chi holi am fanylion pellach.

Mae ysgolion lleol yn gyfarwydd â’r tiwtora rhagorol sydd ar gael yma. Un enghraifft o’r diwrnodau astudio poblogaidd sydd ar gael yw prosiect dilyn llwybr yr afon. I ysgolion cynradd, bydd hyn yn gofyn i’r plant edrych ar sut mae’r afon yn newid ar ei hynt o’r ffynnon i’r môr. Byddan nhw’n mesur lled yr afon, yn ogystal â chyflymder, dyfnder, a thymheredd y dŵr. Rydym yn cynnig astudiaethau afon i ysgolion uwchradd hefyd. Gyda’r rhain, byddwn ni’n addasu’r tiwtora i amcanion penodol y grŵp.

Cefn Gwlad – Pecynnau Addysgol

Dolen gyswllt:
Gwasanaeth Addysg yr Amgylchedd
Parc Gwledig Cwm Dâr
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf

Ffôn: 01685 874672
Ebost: environmentaleducation@rhondda-cynon-taff.gov.uk
Gwefan:  http://www.darevalleycountrypark.co.uk/