Envirovision

Envirovision Web Box

 

Mae'r gyngerdd roc anhygoel yma sy'n dda i'r amgylchedd yn digwydd bob blwyddyn i ddangos talentau ac ymroddiad pobl ifainc o Rondda Cynon Taf.

Mae Carfan Gofal y Strydoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf, sy'n trefnu'r gystadleuaeth fawr yma, yn gweithio law yn llaw ag ysgolion lleol ar hyd a lled y fwrdeistref sirol i'w helpu nhw i gyfansoddi caneuon yn seiliedig ar un o'r themâu amgylcheddol canlynol: dim gwastraff; arbed, ailddefnyddio, ailgylchu; ailgylchu gwastraff bwyd a throsedd yn ymwneud â'r amgylchedd.

Unwaith i'r ysgolion gyfansoddi eu caneuon, byddan nhw'n eu perfformio yn fyw mewn cyngerdd arbennig o flaen cannoedd o bobl yng Nghanolfan Celfyddydau'r Miwni, Pontypridd. Cynhelir y gyngerdd fel arfer yn ystod mis Gorffennaf. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi gweld enwogion lleol a beirniaid gwadd yn perfformio. Roedden nhw'n berfformiadau arbennig iawn a ychwanegodd at gyffro'r noson wych yma.

Caiff y gystadleuaeth Envirovision Song Quest ei chynnal ar y cyd gan Wasanaethau Gofal y Strydoedd a Diwydiant Cerddoriaeth Ieuenctid SONIG, sy'n rhan o Wasanaethau Diwylliannol y Cyngor.

Hoffech chi ragor o wybodaeth am Enviro-Vision 2013? Ffoniwch 01443 827700.

Enviro-Vision 2012|

Enviro-Vision 2011|

Enviro-Vision 2010|

News in this section

There are no results that match your criteria.