Prosiectau ac ymgyrchoedd ynglŷn â'r amgylchedd

Yma yn Rhondda Cynon Taf, rydyn ni’n canolbwyntio ar yr amgylchedd ac mae’r Cyngor yn ymroi at annog pawb sy’n byw, gweithio ac ymweld â’n Fwrdeistref Sirol i feddwl yn WYRDD!

Yn ogystal â chynnal gwasanaeth ailgylchu a chasglu sbwriel gwych wythnosol, mae’r Cyngor hefyd yn annog ei drigolion i fod yn wyrdd ym mhob agwedd o’u bywydau er mwyn gofalu am ein bryniau gwyrdd Cymreig a phrydferth.

Mae swyddogion Gorfodi Gofal y Stryd y Cyngor yn gweithio ag ysgolion ledled y Fwrdeistref Sirol i godi ymwybyddiaeth ar faterion yn ymwneud â'r amgylchedd a'u helpu i gadw'u cymunedau'n lân.

Yn rhan o hyn, mae disgyblion yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ddylunio poster sy’n amlinellu problemau’r amgylchedd megis: baw cŵn, sbwriel, graffiti a thipio anghyfreithlon. Bydd posteri’r enillwyr yn cael eu troi yn arwyddion ac yn cael eu gosod ar hyd y gymuned leol er mwyn tynnu sylw at broblemau’r ardal.

Mae’r Cyngor hefyd yn glanhau strydoedd, codi sbwriel a chynnal prosiectau mewn cymunedau er mwyn sicrhau bod ein trefi mor lan a gwyrdd ac y gallan nhw fod. 

Gwyliwch ein DVD Saffari Rhys Cycle - cliciwch yma|

 

Mae’r prosiect diweddaraf ‘Ail-wisgo’ yn bwriadu helpu rhieni arbed eu harian a’r amgylchedd drwy ailgylchu hen wisgoedd ysgol a phrynu gwisg “fel newydd” i’w ddisodli.

Er mwyn arddangos gwaith ardderchog ei drigolion, mae’r Cyngor hefyd yn cynnal amryw o wobrau ac ymgyrchoedd sy’n gysylltiedig i’r amgylchedd – fel Bro Garwyr Tra Mad ac Envirovison. Mae’r prosiectau gwahanol yn bwriadu gwobrwyo’r rheiny sy’n ymdrechu tu hwnt i ddisgleirio’n wyrdd ac amlygu'r gwaith gwych maen nhw’n eu gwneud!

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r prosiectau hyn, ffoniwch 01443 494700

Cofiwch, gallwch chi gefnogi’r frwydr werdd drwy ailgylchu eich gwastraff cartref!

Dydy ailgylchu gwastraff erioed wedi bod mor hawdd: gwasanaeth casglu wythnosol; bagiau am ddim ar gyfer gwastraff i'w ailgylchu; Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned, sy'n hawdd eu cyrraedd; gwasanaeth casglu am ddim ar gyfer eitemau mawr; mae'r rhestr o eitemau mae'n bosibl eu rhoi yn y bagiau ailgylchu yn tyfu drwy'r amser; a gwasanaeth ailgylchu gwastraff bwyd yn ogystal. A nawr gallwch chi ailgylchu cewynnau.

Ewch i'r tudalennau ailgylchu a gwastraff er mwyn dechrau’r frwydr heddiw!