Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys

Mae’r cynllun yma’n cynnwys ffordd osgoi sy’n ymestyn 7.5km o hyd a fydd yn lleddfu’r tagfeydd ar hyd yr A473.

Bydd y ffordd yn cysylltu â rhwydwaith bresennol y ffyrdd sydd ohoni ynghyd â darparu llwybr â chyfleusterau ar gyfer cerddwyr a beicwyr. Bydd y cynllun yn tynnu oddeutu 350 eiddo oddi ar lwybrau’r ffordd bresennol. Mae’r ffordd arfaethedig yn dilyn yr hen reilffordd. Cynhaliwyd arddangosiadau mawr cyhoeddus ynglŷn â’r cynllun fis Mehefin 2008.

Manylion Cysylltu

I gael rhagor o fanylion cysylltwch â: -

Uned Cynlluniau Adeiladu
Ffôn: 01443 49485