Rhestrau wythnosol o geisiadau am ganiatâd cynllunio

Mae ceisiadau a phenderfyniadau yn rhan o'r gofrestr gyhoeddus ac mae'r Cyngor yn cyhoeddi'r wybodaeth yma yn ôl y rhestrau isod. Mae'r gofrestr yn cynnwys yr enwau a'r cyfeiriadau sy wedi'u nodi ar y ffurflenni cais.

Rydyn ni'n cyhoeddi'r ceisiadau yn y ffyrdd canlynol:

  • Ers 1948, mae pob cais a phenderfyniad yn cael eu rhestru yn rhan o'r Gofrestr Cynllunio sy ar gael i'w darllen yn Nhy Sardis;
  • Rhestrau wythnosol o geisiadau (sy'n cael eu hanfon at y Cynghorwyr i gyd, llyfrgelloedd y sir, sy ar gael trwy danysgrifiad, ac ar ein gwefan);
  • Mae llythyron yn cael eu hanfon i gymdogion yn rhoi gwybod iddyn nhw am y cais cynllunio ac mae 21 diwrnod ar gyfer cyflwyno ymateb (10 diwrnod ar gyfer unrhyw newidiadau wedi hynny);
  • Mae modd gweld ceisiadau presennol yng Nghanolfan ibobun Ty Sardis. Sardis House One4All;
  • Mae rhai o'r ceisiadau cynllunio'n cael eu hysbysebu yn y Western Mail ac efallai bydd Rhybuddion o'r gwaith yn cael eu codi ar y safle dan sylw neu gerllaw.

Gall unrhyw aelod o'r cyhoedd gyflwyno sylw ar gais gynllunio. Bydd rhaid cyflwyno cais ar bapur, ac mae pob llythyr/ebost ar gael i'w darllen gan y cyhoedd. Byddwn ni'n rhoi gwybod ichi am benderfyniad y Cyngor cyn pen 10 diwrnod os ydych chi wedi cyflwyno sylwadau inni ar bapur.