Pridiannau tir lleol – chwiliad personol

Mae’r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol ar gael i unrhyw un sydd am wneud Chwiliad Personol.

Cyfrifoldeb y person sy’n gwneud y Chwiliad Personol yw canfod y tir/eiddo a nodi’r wybodaeth sydd ar y Gofrestr.

Gall unrhyw un wneud Chwiliad Personol ar y Gofrestr Pridiannau Tir Lleol os byddan nhw’n talu’r gost (£11 yr un). Bydd angen yr wybodaeth ganlynol ar y Cyngor:

Enw’r person neu’r cwmni sy’n gwneud y chwiliad personol a’r cyfeiriad/tir yr hoffen nhw chwilio.

Ar hyn o bryd, mae angen o leiaf 24 awr o rybudd cyn y gallwn ni gynnal Chwiliad Personol.

Hefyd, mae’n rhaid trefnu apwyntiadau gydag Adrannau perthnasol yr Awdurdod os oes angen edrych ar gofrestrau eraill.

Bydd angen cynllun arnom ni o leiaf 24 awr ymlaen llaw a fyddwn ni ddim yn cyhoeddi tystysgrif. Does dim modd cynnal mwy na 4 chwiliad ym mhob cyfnod apwyntiad 30 munud. Mae apwyntiadau ar gael rhwng 9:30 a 12:00 a 13:00 a15:30 rhwng dydd Llun a dydd Iau.

Ni fydd Adran 10(3) Deddf Pridiannau Tir Lleol 1975, sef yr adran am iawndal oherwydd colled, yn berthnasol i unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei derbyn drwy Chwiliad Personol. Yr unig ffordd o gael yr wybodaeth yma yw trwy gyflwyno’r ffurflenni swyddogol LLC1 a CON29.

Manylion cyswllt

Gwasanaeth Pridiannau Tir
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Uned 2 Parc Busnes Hen Lofa’r Maritime
Ystad Ddiwydiannol y Maritime
Pontypridd
CF37 1NY

Ffôn: 01443 490100
Ffacs: 01443 485776
E-bost: landcharges@rhondda-cynon-taff.gov.uk