Ar-lein

 Online Services

Rydyn ni wedi ymdrechu i gynnwys cyfeiriad e-bost pob gwasanaeth mae'r Cyngor yn ei ddarparu. Mae modd ichi ddarllen y cyfeiriadau trwy ddefnyddio’n mynegai Alffa – Omega.

Yn ogystal â hynny, gallwch chi ddefnyddio ein cyfleuster Ffurflenni i fanteisio ar ystod eang o wasanaethau’r Cyngor. Rydyn ni’n ychwanegu at y swp ffurflenni drwy’r adeg felly galwch heibio yn rheolaidd.

Neu gallwch chi anfon e-bost aton ni: gwasanaethauigwsmeriaid@rctcbc.gov.uk

Rhoi adroddiad

Rhoi adroddiad

Cerbydau wedi'u gadael, twyll Treth y Cyngor, problemau goleuadau stryd, dewislen 'Rhoi adroddiad'

Talu

Talu

Treth y Cyngor, Budd-daliadau Tai - gordaliadau, dewislen 'Talu'

Dod o hyd iddo

Dod o hyd iddo

Genedigaethau, marwolaethau a phriodasau, Canolfannau hamdden, ysgolion, dewislen 'Dod o hyd iddo'
Dweud eich dweud / Say It

Dweud eich dweud

Sylwadau, canmol a chwyno, ymgynghoriadau presennol, dewislen 'Dweud eich dweud'.

Archebu / Book It

Archebu

Casglu eitemau mawr, llyfrau llyfrgell, dewislen 'Cyflwyno cais'
Cyflwyno cais / Apply For It

Cyflwyno cais

Cais i fabwysiadu neu faethu, cais gostyngiadau Treth y Cyngor, dewislen 'Archebu'