Cysylltwch â ni

 Contact RCT
Cyrchwch / RCT-Contact-Online|

Cyrchwch...| 

gwefan y Cyngor i anfon ebost at ein Carfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid.  Bydd croeso ichi ddefnyddio'n gwasanaeth ffurflenni ar-lein helaeth ar yr un pryd.
RCT-Contact-Tel|

Ffoniwch...|

rhifau ffôn prif wasanaethau’r Cyngor i gael cymorth a chyngor cyfeillgar, yn ogystal â rhif ffôn y Cyngor ar gyfer argyfyngau'r tu allan i oriau’r swyddfa.
Galw Heibio / RCT-Contact-FaceToFace|

Galw heibio...|

i un o’n 4 canolfan ibobun i gael gwybodaeth, cymorth a chyngor gan ein o’n Hymgynghorwyr Gwasanaeth i Gwsmeriaid.  Cewch chi fanylion ynglŷn â chyfeiriad y canolfannau a’r gwasanaethau sydd ar gael ynddyn nhw.
Ciosg cyrchu / RCT-Contact-Kiosk|

Ciosgau cyrchu’r rhyngrwyd|...|

Maen nhw ar gael yn ein Canolfannau ibobun i gael gwybodaeth ac i wneud taliadau.

By-Post-Icon-70x70 

Postio|...

cysylltwch â ni yn y ffordd draddodiadol.