Cysylltwch â ni

Contact-RCT-Page-Banner

Fe geisiwn drwy’r amser i ofalu bod ein gwasanaethau ar gael pan fydd hi’n gyfleus i chi. Croeso i chi wylio’r fideo isod a fydd yn dangos i chi’r amryw ffyrdd o fanteisio ar Wasanaethau’r Cyngor.

RCT-Player

Cyrchwch...  

gwefan y Cyngor i anfon ebost at ein Carfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid.  Bydd croeso ichi ddefnyddio'n gwasanaeth ffurflenni ar-lein helaeth ar yr un pryd.

Ffoniwch...

rhifau ffôn prif wasanaethau’r Cyngor i gael cymorth a chyngor cyfeillgar, yn ogystal â rhif ffôn y Cyngor ar gyfer argyfyngau'r tu allan i oriau’r swyddfa.

Galw heibio...

i un o’n 4 canolfan ibobun i gael gwybodaeth, cymorth a chyngor gan ein o’n Hymgynghorwyr Gwasanaeth i Gwsmeriaid.  Cewch chi fanylion ynglŷn â chyfeiriad y canolfannau a’r gwasanaethau sydd ar gael ynddyn nhw.
Ciosg cyrchu / RCT-Contact-Kiosk

Ciosgau cyrchu’r rhyngrwyd ...

Maen nhw ar gael yn ein Canolfannau ibobun i gael gwybodaeth ac i wneud taliadau.

By-Post-Icon-70x70  

Postio ...

cysylltwch â ni yn y ffordd draddodiadol.