Dros y ffôn

Contact RCT
Canolfan ibobun

Mae modd ichi gysylltu â nifer o'n gwasanaethau trwy ein canolfan gyswllt. Mae rhifau ffôn ac oiau aor wedi'u nodi isod.

Neu, gallwch chi ddod o hyd i wybodaeth am wasanaeth penodol drwy ddefnyddio'r mynegai Alffa-Omega a gallwch chi hefyd ddefnyddio ein gwasanaeth Ffurflenni ar-lein

Rhifau Ffôn allweddol y cyngor
Gwasanaeth Oriau agor Rhifau Ffôn
Llinell dalu 24/7 ..... 24/7 01443 425000
Cyfadran y Gwasanaethau Amgylchedd .....
(gan gynnwys Gwastraff, Priffyrdd, Carthffosiaeth,
Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd)
8:30 - 5:00 Llun - Gwener  01443 425001
Treth y Cyngor a Budd-daliadau tai .... 8:30 - 5:00 Llun - Gwener 01443 425002
Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion ..... 8:30 - 5:00 Llun - Gwener 01443 425003
Cynllunio ac Adfywio ..... 8:30 - 5:00 Llun - Gwener 01443 425004
Ymholiadau Cyffredinol .....
(gan gynnwys Recriwtio, Tai a Chymunedau yn Gyntaf)
8:30 - 5:00 Llun - Gwener 01443 425005
Rhifau ffôn defnyddiol eraill
Gwasanaeth Oriau agor Ffôn
Gwasanaeth Addysg 8:30 - 5:00 Llun - Gwener 01443 744000
Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant 8:30 - 5:00 Llun - Gwener 01685 888800 - Cwm Cynon
  8:30 - 5:00 Llun - Gwener 01443 486731 - Taf-elái
  8:30 - 5:00 Llun - Gwener 01443 431513 - Cwm Rhondda
Manylion - argyfyngau 'tu allan i oriau'
'Tu allan i oriau swyddfa' Ffôn
Ymateb i argyfyngau .... 01443 425011
Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a Phlant .... 01443 849944