Galw heibio

In-Person-Banner-centres

Canolfannau ibobun

Mae canolfannau ibobun yn siop un stop ar gyfer gwasanaethau'r Cyngor, er mwyn i chi all cael gafael ar gyngor a gwybodaeth, wyneb yn wyneb mewn un ymweliad heb deimlo'ch bod chi'n cael eich gwithio i bob cyfeiriad!

Ble mae'r canolfannau?

Mae gyda ni bum canolfan ar hyn o bryd:

Canolfan ibobun - Aberdâr

 

Canolfan ibobun Aberdâr

Rock Grounds, High Street, Aberdâr, CF44 7AE

Ewch i Ganolfan ibobun Aberdâr

 
Canolfan ibobun - Pontypridd

 

Canolfan ibobun Pontypridd

Tŷ Sardis, Sardis Rd, Pontpridd, CF37 1DU

Ewch i Ganolfan ibobun Pontypridd

 
Canolfan ibobun - y Porth

 

Canolfan ibobun y Porth

Tŷ Bronwydd, Bronwydd Avenue, Y Porth, CF39 9DL

Ewch i Ganolfan ibobun y Porth

 
Canolfan ibobun - Treorci

 

Canolfan ibobun Treorci

Llyfrgell Treorci, Station Road, Treorci, CF42 6NN

Ewch i Ganolfan ibobun Treorci

 
Gwasanaeth Cynghori Peilot- Aberpennar

 

Gwasanaeth Cynghori Peilot - Aberpennar

Llyfrgell Aberpennar, Knight Street, Aberpennar, CF45 3EY

Ewch i Wasanaeth Cynghori Peilot Aberpennar

 

Beth allwch chi ei ddisgwyl o ganolfan ibobun?

Ble bynnag posibl, bydd ein staff yn ceisio datrys eich ymholiad yn y fan a’r lle.

Eu gwaith nhw yw eich rhoi chi’n gyntaf, a cheisio sicrhau bod eich cysylltiad chi a’r Cyngor mor syml â phosibl. 

Gall ein swyddogion roi cyngor a chymorth i chi ar bob agwedd ar fusnes y Cyngor a’i bartneriaid gan gynnwys y canlynol:

 • Help llaw i gwblhau ffurflenni cais os nad oes modd i chi eu gwneud eich hunain.
 • Dilysu dogfennau sy’n cefnogi’ch cais.
 • Bod yn berson canol rhyngoch chi ac adrannau’r Cyngor.
 • Eich cyfeirio chi at wasanaethau gan bartneriaid a threfnu apwyntiadau.

I gael rhagor o wybodaeth am ein safonau ar gyfer gwasanaethau i gwsmeriaid, cymrwch olwg ar ein Siartr Cwsmeriaid.

Pa wasanaethau sydd ar gael mewn canolfannau ibobun?

Rydyn ni’n cynnig cyngor a gwybodaeth am ystod eang o wasanaethau allweddol y Cyngor - o ddweud wrthon ni am olau stryd sydd wedi torri i ddelio â chais am Fudd-dal Tai.

 Hefyd, rydyn ni’n adolygu’n gwasanaethau ac yn ychwanegu atyn nhw’n gyson, er mwyn ymateb i adborth a gofynion ein cwsmeriaid.

Ar hyn o bryd, mae’n prif wasanaethau ni’n cynnwys:

 • Treth y Cyngor a budd-dal tai
 • Trethi busnes
 • Gwneud taliadau i’r Cyngor
 • Delio â cheisiadau am Docynnau Mantais y Bws a cheisiadau am Fathodyn Glas
 • Allweddi RADAR
 • Cynllunio a rheoli Adeiladu
 • Gwasanaethau Gwastraff Cartref/Masnach ac Ailgylchu
 • Gofal y Strydoedd a’r Gwasanaeth Amgylchedd

Beth am wasanaethau arbenigol a gwasanaethau gan bartneriaid?

Rydyn ni hefyd yn cynnig ystod o wasanaethau arbenigol gan y Cyngor a gan bartneriaid yn rhai o’n canolfannau.

Mae rhai o’r gwasanaethau yma ar gael drwy’r amser, ac eraill ar gael yn wythnosol yn y bore neu’r prynhawn.

Dyma rai o’r gwasanaethau arbenigol neu gan bartneriaid sydd ar gael yn y canolfannau ibobun ar hyn o bryd:

Sylwer: mae gwasanaethau arbenigol a chan bartneriaid yn wahanol mewn canolfannau gwahanol. Cliciwch ar y dolenni uchod i gael yr amseroedd, canolfan a diwrnodau diweddaraf ar eu cyfer.