Digwyddiadau

What's On
zombie-run-web-box-WLSH|

Carfan Achlysuron Rhondda Cynon Taf

Ebost:
achlysuron@rctcbc.gov.uk|

Ffôn: 01443 424123

EventsRss FeedAtom Feed

Drysau Agored Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Drysau Agored Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Dyddiad
Dydd Sadwrn 6 - Dydd Sadwrn 27 Medi 2014
Disgrifiad
Taith dywysedig yng nghwmni cyn-löwr, gan gynnwys taith 'dan ddaear' i gael blas o brofiad bywyd y glowyr gynt. Mae tâl fel arfer ar gyfer y daith, ond cewch fynediad AM DDIM ar y Sadyrnau drwy gydol mis Medi.
Coffáu y Rhyfel Mawr - Drysau Agored

Coffáu y Rhyfel Mawr - Drysau Agored

Dyddiad
Dydd Gwener 19 - Dydd Sadwrn 20 Medi 2014
Disgrifiad
Coffáu y Rhyfel Mawr. Bydd y digwyddiad yn edrych ar sut effeithiodd y rhyfel mawr (1914-1918) ar y gymuned, yr Eglwys a theuluoedd oedd â meibion oedd yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog.
Hanes Glofa'r Tŵr - Drysau Agored

Hanes Glofa'r Tŵr - Drysau Agored

Amser
Dydd Gwener 19 Medi 2014
Disgrifiad
A fascinating talk about the history of the Tower Colliery in Hirwaun and plans for future regeneration, as part of Open Doors month.
Pererindod o Bontypridd i Ben-rhys - Drysau Agored

Pererindod o Bontypridd i Ben-rhys - Drysau Agored

Amser
Dydd Sadwrn 20 Medi 2014
Disgrifiad
Take part in a walk along the medieval pilgrimage route to the shrine of the Virgin Mary at Penrhys in the Rhondda.
Taith o amgylch Pontypridd o'r dyddiau gynt yng nghwmni tywysydd

Taith o amgylch Pontypridd o'r dyddiau gynt yng nghwmni tywysydd

Amser
Dydd Sadwrn 20 Medi 2014
Disgrifiad
Taith gerdded hyd 1.5 milltir o amgylch canol tref Pontypridd yng nghwmni tywysydd. Bydd y daith gerdded yn dechrau yn Amgueddfa Pontypridd.
Taith y Bwthyn Treftadaeth a Pharc Gwledig Cwm Dâr - Drysau Agored

Taith y Bwthyn Treftadaeth a Pharc Gwledig Cwm Dâr - Drysau Agored

Amser
Dydd Sadwrn 20 Medi 2014
Disgrifiad
Visit Heritage Cottage - a great example of mid-19th century miner's cottage.
Lido Pontypridd - Drysau Agored

Lido Pontypridd - Drysau Agored

Amser
Dydd Sadwrn 20 Medi 2014
Disgrifiad
Cafodd y Lido ei hadeiladu ym 1927 ac wedi bod ar gau ers 1991. Yn gynharach eleni, dechreuodd cynllun adfywio cyffrous i ailddefnyddio'r Lido.
Gwynno Sant a Guto Nyth Brân - Drysau Agored

Gwynno Sant a Guto Nyth Brân - Drysau Agored

Amser
Dydd Sadwrn 20 Medi 2014
Disgrifiad
Sgwrs wedi'i seilio ar fywyd Gwynno Sant, hanes Eglwys Gwynno Sant, y rhedwr enwog Guto Nyth Brân, a'r cysylltiadau cryf â rhaglen 'Doctor Who' y BBC, a ffilm 'Zulu' arobryn Syr Stanley Baker.
George T. Clark, Maenordy Tal-y-Garn, ac Eglwys Santes Ann - Drysau Agored

George T. Clark, Maenordy Tal-y-Garn, ac Eglwys Santes Ann - Drysau Agored

Amser
Dydd Mawrth 23 Medi 2014
Disgrifiad
Adeiladwyd yr eglwys gan George Thomas Clark (1809-1898), diwydiannwr a mentrwr oedd yn byw yn y maenordy. Newidiodd y Maenordy ddwylo droeon, gyda phob perchennog yn ychwanegu at ei ffurf a'i swyddogaeth. Mae'r capel (a elwir yn siantri weithiau) hefyd wedi cyflawni sawl rôl.
Camlas Sir Forgannwg, Pontypridd - Drysau Agored

Camlas Sir Forgannwg, Pontypridd - Drysau Agored

Amser
Dydd Mercher 24 Medi 2014
Disgrifiad
Dewch yng nghwmni Grŵp Cadwraeth Camlas Pontypridd am daith gerdded dywysedig hanesyddol ar hyd darn byr o Gamlas Morgannwg ger Llociau Ynysangharad, Pontypridd.
Dangos 1 I 10 O 21
Blaenorol 1 2 3 Nesaf

Chwilio'r achlysuron 

Cyflwyno achlysur

Defnyddiwch y ffurflen ganlynol i nodi manylion am eich achlysur. Mae rhaid llenwi'r blychau sy wedi'u marcio gan*.