Rhoi adroddiad

Rhoi Adroddiad - rhoi gwybod am broblem ar-lein 
Tyllau yn y ffordd / Pot holes 
Sbwriel ar y Strydoedd  
Anifeiliaid yn baeddu / Animal Fouling
Cerbydau wedi'u gadael yn anghyfreithlon / Abandoned Vehicles
Goleuadau'r strydoedd / Street lighting

Rhoi adroddiad - mwyaf cyffredin

 • Goleuadau stryd - rhoi gwybod am broblem ar-lein
 • Tyllau yn y ffordd - rhoi gwybod am broblem
 • Casgliad sbwriel hwyr - rhoi gwybod am broblem ar-lein
 • Rhwystr ar ffordd/pafin - rhoi gwybod am broblem
 • Sbwriel - rhoi gwybod am broblem ar-lein
 • Anifeiliaid yn baeddu - rhoi gwybod am broblem
 • Ceir wedi'u gadael - adrodd am broblem
 • Pafinau peryglus - adrodd am broblem
 • Tyllau archwilio - rhoi gwybod am broblem ar-lein
 • Gorchudd ceuffos neu gwter yn gorlifo - rhoi gwybod am broblem

Rhoi adroddiad - y cyfan

 • Ceir wedi'u gadael - adrodd am broblem
 • Anifeiliaid yn baeddu - rhoi gwybod am broblem
 • Arhosfan bws - rhoi gwybod am broblem
 • Treth y Cyngor - Twyll
 • Adeiladau peryglus - adrodd am broblem
 • Pafinau peryglus - adrodd am broblem
 • Gorchudd ceuffos neu gwter yn gorlifo - rhoi gwybod am broblem
 • Torri gwair - rhoi gwybod am broblem
 • Biniau sbwriel - rhoi gwybod am ddifrod
 • Sbwriel - rhoi gwybod am broblem ar-lein
 • Tyllau archwilio - rhoi gwybod am broblem ar-lein
 • Casgliad sbwriel hwyr - rhoi gwybod am broblem ar-lein
 • Llygredd - rhoi gwybod am broblem
 • Tyllau yn y ffordd - rhoi gwybod am broblem
 • Cyfleusterau cyhoeddus - rhoi gwybod am broblem
 • Rhwystr ar ffordd/pafin - rhoi gwybod am broblem
 • Arwydd ffordd/stryd - rhoi gwybod am broblem
 • Cludiant ysgol - adrodd am broblem
 • Glanhau'r strydoedd - rhoi gwybod am broblem
 • Goleuadau stryd - rhoi gwybod am broblem ar-lein
 • Gwerthu alcohol i bobl dan oed - rhoi gwybod am broblem ar-lein (Saesneg)
 

Fy nghymdogaeth