Chwaraeon - marchogaeth

CeffylauMae marchogaeth ceffylau yn Rhondda Cynon Taf yn gyfle i ymlacio mewn tirwedd arbennig, lle mae’r tir agored yn berffaith ar gyfer y math yma o weithgaredd hamdden.

Canolfan Farchogaeth Greenmeadow

Mae’r ganolfan yn cynnig:

  • Cyrsiau i blant
  • Teithiau marchogaeth hir drwy’r Parc Gwledig
  • Marchogaeth i bobl anabl
  • Hyfforddiant Cymdeithas Ceffylau Prydain i Fyfyrwyr

Manylion cyswllt

Canolfan Farchogaeth Greenmeadow
Parc Gwledig Cwm Dâr
Aberdâr

Ffôn/Ffacs: 01685 874961
Gwefan: www.netupandgo.com/greenmeadow

Canolfan Farchogaeth Tal-y-garn 

Mae’r Ganolfan yn cynnig:

  • Gwersi i blant ac oedolion
  • Cyrsiau neidio sioe
  • Llifoleuadau dan do ac awyr agored
  • Cyrsiau coleg

Manylion cyswllt

Canolfa Farchogaeth Tal-y-garn
Tal-y-garn
Pont-y-clun
CF72 9JT

Ffôn: 01443 225107

Am ragor o wybodaeth am lety neu bethau i’w gweld a’u gwneud yn yr ardal, ewch i’r wefan dwristiaeth newydd sbon:

 www.destinationrct.co.uk