Llyfrgell Aberpennar

Llyfrgell Aberpennar / Mountain Ash Library Knight Street
Aberpennar
CF45 3EY

Ffôn: 01443 473200
Ebost: Llyfrgell.Aberpennar@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Aberpennar. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Dangos ar y map

Crefft a Chlonc

Mae Llyfrgell Aberpennar wedi sefydlu clwb Crefft a Chlonc.  Dewch draw i gwrdd a phobl tebyg, i rannu syniadau, patrymau a sgwrsio. 

Dewch a'ch gweu, gwnïo, pwytho croes a chardiau neu unrhyw grefft arall a rhannwch eich syniadau â phawb. Wyddoch chi ddim, efallai bydd crefft newydd yn eich diddori. Bob bore Llun o 10 o'r gloch tan 12.00.

Oriau agor newydd o 2 Mehefin 2014

Oriau agor newydd (yn dechrau 2 Mehefin 2014)
Diwrnod Amser 
Dydd Llun  9:00am - 1:00pm 2:00 pm - 5:00 pm
Dydd Mawrth  9:00am - 1:00pm 2:00 pm - 7:00 pm
Dydd Mercher  9:00am - 1:00pm 2:00 pm - 5:00 pm
Dydd Iau  AR GAU AR GAU
Dydd Gwener  9:00am - 1:00pm 2:00 pm - 6:00 pm
Dydd Sadwrn  9:00am - 1:00pm  

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Peiriant sganio
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • Peiriant ffacs
 • Peiriant llungopïo
 • 13 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • Cyrchu’r rhyngrwyd
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)
 • Parcio i’r anabl
 • Tai bach i’r anabl

Gwasanaethau eraill

 • Casgliad o lyfrau sain
 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o DVDs
 • Cyfleuster lamineiddio
 • Gwasanaeth rhwygo papur yn fân
 • Dosbarthiadau cyfrifiaduron

Gwasanaethau arbennig

Mae Llyfrgellydd y Plant a Gwasanaeth y Llyfrgelloedd i’r Ysgolion hefyd â’u swyddfa yn Llyfrgell Aberpennar. 

Dyddiad agor y Llyfrgell:  Ebrill 1997
Cyfanswm arwynebedd y llawr: 548 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 10,36