Llyfrgell Cilfynydd

Llyfrgell Cilfynydd LibraryYsgol Gynradd Cilfynydd
Ann Street
Cilfynydd
Pontypridd
CF37 4EN

Ffôn: 01443 402273
Ebost: Llyfrgell.Cilfynydd@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Cilfynydd. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Dangos ar y map|

Oriau Agor

Oriau Agor
Diwrnod Amser
Dydd Llun 2:00 pm – 5:00 pm
Dydd Mawrth 10:30 am – 12:30 pm
Dydd Mercher AR GAU
Dydd Iau 3:00 pm – 6:00 pm
Dydd Gwener 10:30 am – 12:30 pm

Cyfleusterau

  • Mynediad i gadeiriau olwyn
  • Peiriant sganio
  • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
  • 2 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
  • Catalog ar-lein
  • Cyrchu’r rhyngrwyd
  • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
  • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)

Gwasanaethau eraill

  • Casgliad o lyfrau llafar
  • Mae’r llyfrgell yn rhan o ysgol gynradd, felly mae’n gwasanaethu’r athrawon a’r disgyblion yn ogystal â’r cyhoedd.

Dyddiad agor y llyfrgell: 11 Ebrill 1994
Cyfanswm arwynebedd y llawr:  46.5  metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 2,700