Llyfrgell Glynrhedynog

Llyfrgell Glynrhedynog / ferndale Library High Street
Glynrhedynog
CF43 4RH

Ffôn: 01443 757557
Ebost: Llyfrgell.Glynrhedynog@rhondda-cynon-taf.gov.uk |

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Glynrhedynog. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Dangos ar y map |

Oriau agor

Oriau Agor
Diwrnod Amser
Dydd Llun 9:15 am – 6:00 pm
Dydd Mawrth 9:15 am – 5:00 pm
Dydd Mercher 9:15 am – 6:00 pm
Dydd Iau 9:15 am – 5:00 pm
Dydd Gwener 9:15 am – 5:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am – 12:00pm

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Peiriant sganio
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • 7 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • 1 cyfrifiadur Express
 • Catalog ar-lein
 • Peiriant llungopïo
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)

Gwasanaethau eraill

 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o DVDs
 • Casgliad o lyfrau sain
 • Cylch darllen
 • Dosbarthiadau cyfrifiaduron

Dyddiad agor y llyfrgell:  15 Rhagfyr 1989
Cyfanswm arwynebedd y llawr:  142 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 3,727