Llyfrgell Hirwaun

Llyfrgell Hirwaun LibraryHigh Street
Hirwaun
CF44 9SW

Ffôn: 01685 811144
E-bost: Llyfrgell.Hirwaun@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau llyfrgell yn Llyfrgell Hirwaun. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Cliciwch yma i weld lleoliad Llyfrgell Hirwaun ar fap

Oriau Agor Newydd o 2 Mehefin 2014

Oriau Agor Newydd o 2il Mehefin 2014
 Dydd Bore Prynhawn
 Dydd Llun  AR GAU  AR GAU
 Dydd Mawrth  09:00am - 1:00pm  2:00pm - 7:00pm
 Dydd Mercher  09:00am - 1:00pm  2:00pm - 5:00pm
 Dydd Iau  09:00am - 1:00pm  2:00pm - 5:00pm
 Dydd Gwener  09:00am - 1:00pm  2:00pm - 5:00pm

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Peiriant sganio
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • Peiriant llungopïo
 • 11 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • Cyrchu’r rhyngrwyd
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)

Gwasanaethau Eraill

 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o DVDs
 • Casgliad o lyfrau llafar
 • Grŵp darllen
 • Gwersi TGCh

Dyddiad agor y llyfrgell: 1972
Cyfanswm arwynebedd y llawr: 184 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 9,629