Llyfrgell Hirwaun

Llyfrgell Hirwaun Library High Street
Hirwaun
CF44 9SW

Ffôn: 01685 811144
E-bost: Llyfrgell.Hirwaun@rhondda-cynon-taf.gov.uk |

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau llyfrgell yn Llyfrgell Hirwaun. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Dangos ar y map |

Oriau Agor

Oriau Agor
Dydd Bore Prynhawn
Dydd Llun 9:30am – 1:00pm 2:00pm – 5:00pm
Dydd Mawrth 9:30am – 1:00pm 2:00pm – 6:00pm
Dydd Merche r 9:30am – 1:00pm AR GAU
Dydd Iau 9:30am – 1:00pm 2:00pm – 5:00pm
Dydd Gwener 9:30am – 1:00pm 2:00pm – 6:00pm
Dydd Sadwrn 9:30am – 1:00pm AR GAU

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Peiriant sganio
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • Peiriant llungopïo
 • 8 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • Cyrchu’r rhyngrwyd
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)

Gwasanaethau Eraill

 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o DVDs
 • Casgliad o lyfrau llafar
 • Grŵp darllen
 • Gwersi TGCh

Dyddiad agor y llyfrgell: 1972
Cyfanswm arwynebedd y llawr: 184 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 9,629