Llyfrgell Penrhiw-ceibr

Llyfrgell Penrhiwceiber LibraryChurch Street
Penrhiw-ceibr
CF45 3YD

Ffôn: (01443) 472424
Ebost: Llyfrgell.Penrhiwceibr@rhondda-cynon-taf.gov.uk|   

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Penrhiw-ceibr. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Dangos ar y map|

 

Oriau Agor

Oriau Agor
Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 09:30 am – 1:00 pm 2:00pm – 5:00 pm
Dydd Mawrth 09:30 am – 1:00 pm 2:00 pm – 6:00 pm
Dydd Mercher 09:30 am – 1:00 pm 2:00 pm – 5:00 pm
Dydd Iau AR GAU AR GAU
Dydd Gwener 09:30 am – 1:00 pm 2:00 pm – 6:00 pm
Dydd Sadwrn 09:00 am – 1:00 pm AR GAU

 

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • 8 cyfrifiadur ar gyfer y cyhoedd
 • Peiriant sganio
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • Cyrchu’r rhyngrwyd
 • WiFi
 • Catalog ar-lein
 • Peiriant llungopïo
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)
 • Oriel luniau (agorwyd Mehefin 2008)

Gwasanaethau eraill

 • Casgliad o DVDs
 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Oriel gelf
 • Peiriant rhywgo papur a dogfennau
 • Ystafell Gyfarfodydd Gymunedol: At ddefnydd grwpiau cymunedol, Cyngor Rhondda Cynon Taf, a sefydliadau sy ddim yn ceisio gwneud elw/sefydliadau masnachol. Rydyn ni'n annog grwpiau i ddefnyddio'r ystafell gyfarfodydd at bwrpas diwylliannol, addysgol neu hamddenol. Does dim hawl gan unrhyw grŵp i ddefnyddio'r ystafell gyfarfodydd mewn modd sy'n tarfu ar sut caiff y llyfrgell ei rhedeg o ddydd-i-ddydd. Mae Gwasanaeth y Llyfrgelloedd yn cadw'i hawl i wrthod i unrhyw grŵp nad yw'n cyflawni'i Delerau Defnydd i ddefnyddio'r ystafell. Mae'n rhad ac am ddim i grwpiau cymunedol, Cyngor Rhondda Cynon Taf a sefydliadau sy ddim yn ceisio gwneud elw i ddefnyddio'r ystafell. Rhaid i sefydliadau masnachol dalu mymryn i gael defnyddio'r ystafell. 

  Am ragor o wybodaeth neu i gadw'r ystafell, ffoniwch neu e-bostio'r llyfrgell neu alw heibio.

Dyddiad agor y llyfrgell: 2005
Cyfanswm arwynebedd y llawr:  297.7 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 4,264