Llyfrgell Pont-y-clun

Llyfrgell PontyclunHeol-y-Felin
Pont-y-clun
CF72 9BE

Ffôn: 01443 237843
Ebost:  Llyfrgell.Pontyclun@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Pont-y-clun. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs

Dangos ar y map

Mae Llyfrgell Pont-y-clun bellach wedi ail agor ar ôl gwaith atgyweirio helaeth.  Mae gan y Llyfrgell 8 cyfrifiadur at ddefnydd y cyhoedd, ardal liwgar ar gyfer y plant, cornel ar gyfer pobl ifainc a ystafell gyfarfod ar gyfer y gymuned ac mae WiFi ar gael hefyd.

Oriau Agor newydd o 2 Mehefin 2014

Oriau Agor
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun 9:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 7:00 pm
Dydd Mawrth 9:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 5:00 pm
Dydd Mercher 9:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 5:00 pm
Dydd Iau 9:00 am - 1:00pm 2:00 pm - 5:00 pm
Dydd Gwener 9:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 6:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am - 1:00 pm AR GAU

 

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Peiriant sganio
 • Peiriant llungopïo
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • 8 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • Cyrchu’r rhyngrwyd
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)

Gwasanaethau eraill

 • Casgliad o DVDs
 • Cylch darllen
 • Dosbarthiadau ieithoedd
 • Ystafell Gyfarfod Gymunedol: Ar gael i'w defnyddio gan Grwpiau Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sefydliadau heb er elw a sefydliadau masnachol. Rydyn ni'n hybu grwpiau i ddefnyddio'r ystafell gyfarfod at ddibenion diwylliannol, addysgol ac adloniant. Does dim hawl gan unrhyw grŵp ddefnyddio'r ystafell gyfarfod mewn ffordd fydd yn torri ar draws gwaith y llyfrgell o ddydd i ddydd. Mae gan y Gwasanaeth Llyfrgell hawl i wrthod yr ystafell i unrhyw grŵp sydd ddim yn dilyn yr Amodau Defnyddio. Mae Grwpiau Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am gyfradd resymol. Bydd yr un pris i'r rhai sydd eisiau llogi'r ystafell ar gyfer defnydd masnachol o'r cyfleusterau neu adnoddau'r llyfrgell. Er enghraifft, gweithgareddau y mae angen archebu sawl cyfrifiaduron cyhoeddus. Am ragor o wybodaeth neu i gadw'r ystafell, cysylltwch â'r llyfrgell drwy ffonio, anfon e-bost neu alw heibio. Mae prisoedd presennol ar gyfer llogi ystafell ar gael yma: http://www.rctcbc.gov.uk/cy/hamddenadiwylliant/llyfrgelloedd/ff%C3%AFoeddathaliadaugwasanaethyllyfrgelloedd/ffioeddathaliadaugwasanaethyllyfrgelloedd.aspx

Dyddiad agor y llyfrgell: 10 Rhagfyr 1973
Cyfanswm arwynebedd y llawr: 182.48 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 4,197