Llyfrgell Pont-y-clun

Llyfrgell PontyclunHeol-y-Felin
Pont-y-clun
CF72 9BE

Ffôn: 01443 237843
Ebost:  Llyfrgell.Pontyclun@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Pont-y-clun. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs

Dangos ar y map

Mae Llyfrgell Pont-y-clun bellach wedi ail agor ar ôl gwaith atgyweirio helaeth.  Mae gan y Llyfrgell 8 cyfrifiadur at ddefnydd y cyhoedd, ardal liwgar ar gyfer y plant, cornel ar gyfer pobl ifainc a ystafell gyfarfod ar gyfer y gymuned ac mae WiFi ar gael hefyd.

Oriau Agor newydd o 2 Mehefin 2014

Oriau Agor
DiwrnodBorePrynhawn
Dydd Llun 9:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 7:00 pm
Dydd Mawrth 9:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 5:00 pm
Dydd Mercher 9:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 5:00 pm
Dydd Iau 9:00 am - 1:00pm 2:00 pm - 5:00 pm
Dydd Gwener 9:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 6:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am - 1:00 pm AR GAU

 

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Peiriant sganio
 • Peiriant llungopïo
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • 8 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • Cyrchu’r rhyngrwyd
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)

Gwasanaethau eraill

 • Casgliad o DVDs
 • Cylch darllen
 • Dosbarthiadau ieithoedd
 • Ystafell Gyfarfodydd Gymunedol: At ddefnydd grwpiau cymunedol, Cyngor Rhondda Cynon Taf, a sefydliadau sy ddim yn ceisio gwneud elw/sefydliadau masnachol. Rydyn ni'n annog grwpiau i ddefnyddio'r ystafell gyfarfodydd at bwrpas diwylliannol, addysgol neu hamddenol. Does dim hawl gan unrhyw grŵp i ddefnyddio'r ystafell gyfarfodydd mewn modd sy'n tarfu ar sut caiff y llyfrgell ei rhedeg o ddydd-i-ddydd. Mae Gwasanaeth y Llyfrgelloedd yn cadw'i hawl i wrthod i unrhyw grŵp nad yw'n cyflawni'i Delerau Defnydd i ddefnyddio'r ystafell. Mae'n rhad ac am ddim i grwpiau cymunedol, Cyngor Rhondda Cynon Taf a sefydliadau sy ddim yn ceisio gwneud elw i ddefnyddio'r ystafell. Rhaid i sefydliadau masnachol dalu mymryn i gael defnyddio'r ystafell.

  Am ragor o wybodaeth neu i gadw'r ystafell, ffoniwch neu e-bostio'r llyfrgell neu alw heibio.  

Dyddiad agor y llyfrgell: 10 Rhagfyr 1973
Cyfanswm arwynebedd y llawr: 182.48 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 4,197