Llyfrgell Rhydfelen

Llyfrgell Rhydfelen / Rhydyfelin Library

Llyfrgell Rhydfelen
Poplar Road
Rhydfelen
CF37 5LR

Ffôn (01443) 486851
Ebost Rhydyfelin.Library@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Rhydfelen. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs

Dangos ar y map|

Oriau Agor 

Oriau Agor
Diwrnod Amser
Dydd Llun 10:00 am – 5:00 pm
Dydd Mawrth 10:00 am – 6:00 pm
Dydd Mercher 10:00 am – 1:00 pm
Dydd Iau 10:00 am – 5:00 pm
Dydd Gwener 10:00 am – 7:00 pm
Dydd Sadwrn 10:00 am – 1:00 pm

 

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Peiriant sganio
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • Peiriant llungopïo
 • 8 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • Cyrchu’r rhyngrwyd
 • Cysylltiad Wifi
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)
 • Gwasanaethau eraill
 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o DVDs
 • Ystafell Gyfarfodydd Gymunedol: At ddefnydd grwpiau cymunedol, Cyngor Rhondda Cynon Taf, a sefydliadau sy ddim yn ceisio gwneud elw/sefydliadau masnachol. Rydyn ni'n annog grwpiau i ddefnyddio'r ystafell gyfarfodydd at bwrpas diwylliannol, addysgol neu hamddenol. Does dim hawl gan unrhyw grŵp i ddefnyddio'r ystafell gyfarfodydd mewn modd sy'n tarfu ar sut caiff y llyfrgell ei rhedeg o ddydd-i-ddydd. Mae Gwasanaeth y Llyfrgelloedd yn cadw'i hawl i wrthod i unrhyw grŵp nad yw'n cyflawni'i Delerau Defnydd i ddefnyddio'r ystafell. Mae'n rhad ac am ddim i grwpiau cymunedol, Cyngor Rhondda Cynon Taf a sefydliadau sy ddim yn ceisio gwneud elw i ddefnyddio'r ystafell. Rhaid i sefydliadau masnachol dalu mymryn i gael defnyddio'r ystafell.

  Am ragor o wybodaeth neu i gadw'r ystafell, ffoniwch neu e-bostio'r llyfrgell neu alw heibio.  

Dyddiad agor y llyfrgell: 1962
Cyfanswm arwynebedd y llawr: 264.9 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 9,571