Llyfrgell Rhydfelen

 
Llyfrgell Rhydfelen

Llyfrgell Rhydfelen

Oherwydd problemau gyda’r trydan, mae’r llyfrgell wedi cau heddiw. Rydyn ni’n gobeithio ailagor rywbryd ddydd Mercher, Awst 5ed. Diolch

 

Rhydfelen Library: Heol Dyffryn

Rhydfelen, Pontypridd 

CF37 5RW

Ffôn: 01443 402786
Ebost:  Llyfrgell.Rhydfelen@rctcbc.gov.uk

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Rhydfelen. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Oriau agor

Oriau agor
DyddAmseroedd
Llun 10:00am i 5:00pm
Mawrth 10:00am i 6:00pm
Mercher 10:00am i 1:00pm
Iau 10:00am i 5:00pm
Gwener 10:00am i 7:00pm
Sadwrn 10:00am i 1:00pm

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Peiriant sganio
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • Peiriant llungopïo
 • 8 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • Cyrchu'r rhyngrwyd
 • WiFi
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)

Gwasanaethau

 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o DVDau
 • Ystafell Gyfarfod Gymunedol. Ar gael i'w defnyddio gan Grwpiau Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sefydliadau heb er elw a sefydliadau masnachol.
 • Ystafell Gyfarfod Gymunedol: Ar gael i'w defnyddio gan Grwpiau Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sefydliadau heb er elw a sefydliadau masnachol. Rydyn ni'n hybu grwpiau i ddefnyddio'r ystafell gyfarfod at ddibenion diwylliannol, addysgol ac adloniant. Does dim hawl gan unrhyw grŵp ddefnyddio'r ystafell gyfarfod mewn ffordd fydd yn torri ar draws gwaith y llyfrgell o ddydd i ddydd. Mae gan y Gwasanaeth Llyfrgell hawl i wrthod yr ystafell i unrhyw grŵp sydd ddim yn dilyn yr Amodau Defnyddio. Mae Grwpiau Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am gyfradd resymol. Bydd yr un pris i'r rhai sydd eisiau llogi'r ystafell ar gyfer defnydd masnachol o'r cyfleusterau neu adnoddau'r llyfrgell. Er enghraifft, gweithgareddau y mae angen archebu sawl cyfrifiaduron cyhoeddus.Am ragor o wybodaeth neu i gadw'r ystafell, cysylltwch â'r llyfrgell drwy ffonio, anfon e-bost neu alw heibio. Mae prisoedd presennol ar gyfer llogi ystafell ar gael yma:http://www.rctcbc.gov.uk/cy/hamddenadiwylliant/llyfrgelloedd/ff%C3%AFoeddathaliadaugwasanaethyllyfrgelloedd/ffioeddathaliadaugwasanaethyllyfrgelloedd.aspx