Llyfrgell Tonpentre

Ton Pentre Library Llyfrgell Tonpentre
Church Road
Tonpentre
CF41 7EF

Ffôn (01443) 435428
Ebost Llyfrgell.TonPentre@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Tonpentre. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs

Dangos ar y map|

Oriau Agor

Oriau Agor
Diwrnod Amser
Dydd Llun 9:15 am – 6.00 pm
Dydd Mawrth 9:15 am – 5.00 pm
Dydd Mercher 9:15 am – 6.00 pm
Dydd Iau 9:15 am – 5.00 pm
Dydd Gwener 9:15 am – 5.00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am – 12:00, ganol dydd

 

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Peiriant sganio
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • Peiriant llungopïo
 • 7 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • 1 cyfrifiadur Express
 • Cyrchu’r rhyngrwyd
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)

Gwasanaethau

 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o DVDs

Dyddiad agor y llyfrgell: 29 Tachwedd 1973
Cyfanswm arwynebedd y llawr:  138.8 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 5,038