Llyfrgell Tonyrefail

Llyfrgell Tonyrefail Library

Llyfrgell Tonyrefail
Pwll Nofio a Chanolfan Hamdden Tonyrefail
Parc Ty’n-y-bryn
Waunrhydd Road
Tonyrefail
CF39 8EW

Ffôn (01443) 671249
Ebost: Llyfrgell.Tonyrefail@rhondda-cynon-taf.gov.uk|  

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Tonyrefail. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Dangos ar y map|

Oriau Agor

Oriau Agor
Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 10:00 am – 1:00 pm 2:00 pm – 5:00 pm
Dydd Mawrth 10:00 am – 1:00 pm 2:00 pm – 6:00 pm
Dydd Mercher 10:00 am – 1:00 pm 2:00 pm – 5:00 pm
Dydd Iau 10:00 am – 1:00 pm AR GAU
Dydd Gwener AR GAU 2:00 pm – 7:00 pm
Dydd Sadwrn 10:00 am to 1:00 pm AR GAU

 

Cyfleusterau

  • Mynediad i gadeiriau olwyn
  • Peiriannau sganio
  • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
  • 3 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
  • Cyrchu’r rhyngrwyd
  • Catalog ar-lein
  • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
  • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)

Gwasanaethau eraill

  • Casgliad o gerddoriaeth
  • Casgliad o DVDs

Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 6,945