Llyfrgell Treorci

Treorchy Library ExteriorLlyfrgell Treorci
Station Road
Treorci
CF42 6NN

Ffôn (01443) 773204/ 773592
Ffacs (01443) 777047
Ebost: Llyfrgell.Treorci@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Treorci ar fap

Defnyddiwch y dudalen yma i ddod o hyd i bopeth rydych chi eisiau’i wybod am wasanaethau llyfrgell yn Nhreorci. Rydyn ni’n credu y byddwch chi’n cael eich siomi ar yr ochr orau wrth weld yr ystod o wasanaethau rydyn ni’n eu cynnig. Mae ein staff cyfeillgar bob amser yn fodlon helpu, felly pam na wnewch chi alw heibio ac ystyried ymuno?

Oriau Agor

Oriau agor
DiwrnodAmser
Dydd Llun 9:00 am - 6:00 pm
Dydd Mawrth 9:00 am - 7:00 pm
Dydd Mercher 9:00 am - 6:00 pm
Dydd Iau 9:00 am - 6:00 pm
Dydd Gwener 9.00 am - 5:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am - 1:00 pm

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadair olwyn
 • Sganiwr
 • Argraffydd du a gwyn/lliw
 • Llungopiwr
 • Gwasanaeth lamineiddio
 • 12 x Cyfrifiadur at ddefnydd y cyhoedd
 • Mynediad i’r we
 • Cysylltiad di-wifr (Wifi)
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd ‘Microsoft Office’ (prosesydd geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i gryno-ddisg neu gof bach (Mae hi’n bosibl prynu cryno-ddisgiau a chofion bach yn y llyfrgell)
 • Peiriannau darllen Microffilm/microfiche

Gwasanaethau Eraill

 • Dosbarthiau TGCh
 • Llyfrgell Degannau
 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o DVDau
 • Casgliad o Lyfrau Sain Digidol
 • Llyfrgell yn arbennig ar gyfer Pobl yn eu Harddegau
 • Cylchoedd Darllen (Cymraeg, Saesneg a Phlant yn eu Harddegau)
 • Ystafell Gyfarfodydd Cymunedol: Ar gael i’w defnyddio gan Grwpiau Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, a sefydliadau di-elw ac anfasnachol. Mae grwpiau yn cael eu hannog i ddefnyddio’r ystafell gyfarfodydd at ddibenion diwylliannol, addysgol ac ar gyfer gweithgareddau hamdden. Fydd dim hawl i unrhyw grŵp ddefnyddio’r ystafell gyfarfodydd mewn modd fydd yn amharu ar reoli’r llyfrgell o ddydd i ddydd, ac mae’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn cadw’r hawl i wrthod defnydd o’r ystafell i unrhyw grŵp sydd ddim yn dilyn yr Amodau Defnyddio. Mae Grwpiau Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi’r ystafell am gyfradd resymol.

Am ragor o wybodaeth neu i logi’r ystafell, cysylltwch â’r llyfrgell drwy ffonio, anfon e-bost neu alw heibio.

Gwasanaeth Arbennig

Mae gan Lyfrgell Treorci adran gyfeirio ac astudiaethau lleol neilltuol. Mae’i chasgliad yn cynnwys Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf â phwyslais arbennig ar Gymoedd y Rhondda. Mae yma lyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, mapiau, cynlluniau, cyfeirlyfrau, darluniau ac effemera. Mae ffurflenni Cyfrifiad a Chofrestrau Etholwyr ymhlith yr holl gofnodion sydd ar gael i bobl sy’n hel achau.

Am ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau hanes lleol a hel achau, cliciwch yma.

Ar gyfer ymholiadau cyfeirio, anfonwch e-bost at: Gillian.Thomas@rhondda-cynon-taf.gov.uk.

Mae gyda ni hefyd ffurflen ar-leiny gallwch chi’i defnyddio i gyflwyno ymholiadau i’r tair prif Lyfrgell Gyfeirio.

 Dyddiad Agor: 1 Rhagfyr 1971
Cyfanswm Arwynebedd y Llawr: 989 metr sgwâr
Ardal i’r cyhoedd: 558.1 metr sgwâr
Poblogaeth y Dalgylch/Ward: 10,633