Llyfrgell Treorci

Treorchy Library Exterior

Station Road
Treorci
CF42 6NN

Ffôn (01443) 773204/ 773592
Ffacs (01443) 777047
Ebost: Llyfrgell.Treorci@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Pontypridd. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Dangos ar y map|

Oriau Agor

Oriau agor
Diwrnod Amser
Dydd Llun 9:00 am - 5:15 pm
Dydd Mawrth 9:00 am - 5:15 pm
Dydd Mercher 9:00 am - 5:15 pm
Dydd Iau 9:00 am - 5:15 pm
Dydd Gwener 9.00 am - 8:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am - 12:00 canol dydd

 

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Peiriant sganio
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw 
 • Peiriant llungopïo
 • Gwasanaeth lamineiddio
 • 12 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • Cyrchu’r rhyngrwyd
 • Cysylltiad di-wifr (Wi-fi)
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell) 
 • Peiriannau darllen Microfiche a microffilm 

Gwasanaethau Eraill

 • Dosbarthiadau TGCh
 • Llyfrgell degannau
 • Casgliad o gerddoriaeth 
 • Casgliad o DVDau
 • Casgliad o Lyfrau Llafar Digidol
 • Ystafell Cyfarfodydd ar gael
 • Llyfrgell i bobl yn eu harddegau'n unig
 • Grwpiau darllen (Cymraeg, Saesneg ac i bobl yn eu harddegau)
 • Ystafell Gyfarfodydd Gymunedol: At ddefnydd grwpiau cymunedol, Cyngor Rhondda Cynon Taf, a sefydliadau sy ddim yn ceisio gwneud elw/sefydliadau masnachol. Rydyn ni'n annog grwpiau i ddefnyddio'r ystafell gyfarfodydd at bwrpas diwylliannol, addysgol neu hamddenol. Does dim hawl gan unrhyw grŵp i ddefnyddio'r ystafell gyfarfodydd mewn modd sy'n tarfu ar sut caiff y llyfrgell ei rhedeg o ddydd-i-ddydd. Mae Gwasanaeth y Llyfrgelloedd yn cadw'i hawl i wrthod i unrhyw grŵp nad yw'n cyflawni'i Delerau Defnydd i ddefnyddio'r ystafell. Mae'n rhad ac am ddim i grwpiau cymunedol, Cyngor Rhondda Cynon Taf a sefydliadau sy ddim yn ceisio gwneud elw i ddefnyddio'r ystafell. Rhaid i sefydliadau masnachol dalu mymryn i gael defnyddio'r ystafell.

  Am ragor o wybodaeth neu i gadw'r ystafell, ffoniwch neu e-bostio'r llyfrgell neu alw heibio.  

Gwasanaeth Arbennig

Mae i Lyfrgell Treorci adran llyfrau cyfeirio ac astudiaethau lleol ar wahân. Mae’r casgliadau’n ymdrin ag ardal Rhondda Cynon Taf ac mae Llyfrgell Treorci yn canolbwyntio ar Gymoedd Rhondda. Mae’r casgliad yn cynnwys llyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, mapiau, cynlluniau, cyfeirlyfrau, darluniau ac effemera. Mae ffurflenni Cyfrifiad a Chofrestrau Etholwyr ymhlith yr holl gofnodion sydd ar gael i bobl sy’n hel achau.

Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwasanaethau hanes lleol a hanes teulu ar gael yma.

Os oes ymholiad gyda chi, anfonwch neges ebost at: Gillian.Thomas@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Mae ffurflen ar-lein ar gyfer cyflwyno ymholiadau i’r 3 prif lyfrgell gyfeirio.  Llenwch y ffurflen yma.

Dyddiad agor y llyfrgell 1 Rhagfyr 1971
Cyfanswm arwynebedd y llawr: 989 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 10,633