Llyfrgell Treorci

Treorchy Library ExteriorLlyfrgell Treorci
Station Road
Treorci
CF42 6NN

Ffôn (01443) 773204/ 773592
Ffacs (01443) 777047
Ebost: Llyfrgell.Treorci@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Gweld Llyfrgell Treorci ar fap

Defnyddiwch y dudalen yma i ddod o hyd i bopeth rydych chi eisiau’i wybod am wasanaethau llyfrgell yn Nhreorci. Rydyn ni’n credu y byddwch chi’n cael eich siomi ar yr ochr orau wrth weld yr ystod o wasanaethau rydyn ni’n eu cynnig. Mae ein staff cyfeillgar bob amser yn fodlon helpu, felly pam na wnewch chi alw heibio ac ystyried ymuno?

Oriau Agor

Oriau agor
DiwrnodAmser
Dydd Llun 9:00 am - 6:00 pm
Dydd Mawrth 9:00 am - 7:00 pm
Dydd Mercher 9:00 am - 6:00 pm
Dydd Iau 9:00 am - 6:00 pm
Dydd Gwener 9.00 am - 5:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am - 1:00 pm

Achlysuron Llyfrgell Treorci

Dosbarth hanes lleol - Dydd Llun 9.30am-12.30. Ffoniwch 01443 744274 am fanylion.

Dosbarthiadau cyfrifiadurol sylfaenol am ddim gyda Simon: O ddydd Mawrth 7fed Hydref ymlaen ffoniwch 01495 369869 neu e-bost: simon.conlin@weacymru.org.uk

Eidaleg: (dechreuwyr) Dydd Mercher - 11-1.30. p.m. Ffôn: 01443744274

Sbaeneg (Dechreuwyr): Dydd Mercher-2.00-4.30.p.m ffôn. 01443744274

Hel achau i ddechreuwyr: Dydd Iau 10am–12am (Dechrau 8fed Ionawr, 2015).

Cyswllt: Julie Daniel: Rhif ffôn: 07817273544

E-bost: fhtutorjulie@aol.com |

Grŵp darllen Cymraeg: Yr ail ddydd Mawrth o bob mis. Galwch heibio! 

Grŵp darllen Saesneg: Dydd Mawrth cyntaf o bob mis. Galwch heibio!

'Interlink' - Dydd Mercher 9am - 12pm gyda Thomas - (Ffoniwch 01443 486200 am apwyntiad)

Amser stori a grŵp plant bach- 10.30-11.30 am. Straeon, canu a chrefftau ar gyfer plant bach!

Cymorth ar drethi i bobl hŷn- Ddydd Mawrth, 18  Rhagfyr. Ffôn: 0845 6013321 neu 488066 01308 am apwyntiad.

Grŵp darllen Saesneg: Dydd Mawrth cyntaf o bob mis. Galwch heibio!

'Interlink' - Dydd Mercher 9am - 12pm gyda Thomas - (Ffoniwch 01443 486200 am apwyntiad)

Amser stori a grŵp plant bach- 10.30-11.30 am. Straeon, canu a chrefftau ar gyfer plant bach!

Cymorth ar drethi i bobl hŷn- Ddydd Mawrth, 18  Rhagfyr. Ffôn: 0845 6013321 neu 488066 01308 am apwyntiad.

Canolfan Cyngor ar Bopeth – Cymhorthfa gyngor dyled a budd-daliadau –

Bob bore Iau 10.00am–1.00pm Drwy apwyntiad yn unig.

Ffoniwch 01443 409284. (Prif Swyddfa Pontypridd).

Help cyfrifiadurol gyda Ryan o 'Get it together' bob prynhawn Iau – 1.15 pm – 3.15 pm. Ffôn: +44 (0)7788395934.e-bost: ryan.bevan@citizensonline.org.uk

Ffoniwch 01443 409284. (Prif Swyddfa Pontypridd).

e-bost: ryan.bevan@citizensonline.org.uk

Llyfrgell E-teens Treorci

Ffoniwch Lindsey ar 01443 778958 am fanylion achlysuron.

Clwb gwaith cartref – 3.10.pm tan amser cau bob diwrnod ysgol. Mynediad at gyfrifiadur, cymorth gwaith cartref, argraffu.

Clwb Swydd E-teens - Bob bore Gwener, 10.00 am – 1.00 pm.

Grŵp darllen Chatterbooks Teens ddydd Llun 15 Rhagfyr

Noson Ffilm - Bob prynhawn Mawrth - 4.30-6.30.

Sesiynau gwybodaeth 'Snap Cymru' ar gyfer rhieni, gan roi sylw i unrhyw faterion posibl mae plant yn eu hwynebu yn yr ysgol. 3ydd dydd Iau o bob mis - 10.00a.m-12.30 pm.

   

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadair olwyn
 • Sganiwr
 • Argraffydd du a gwyn/lliw
 • Llungopiwr
 • Gwasanaeth lamineiddio
 • 12 x Cyfrifiadur at ddefnydd y cyhoedd
 • 8 x  Cyfrifiadur at ddefnydd y cyhoedd (Llyfrgell E-teens)
 • Mynediad i’r we
 • Cysylltiad di-wifr (Wifi)
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd ‘Microsoft Office’ (prosesydd geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i gryno-ddisg neu gof bach (Mae hi’n bosibl prynu cryno-ddisgiau a chofion bach yn y llyfrgell)
 • Peiriannau darllen Microffilm/microfiche

Gwasanaethau Eraill

 • Dosbarthiau TGCh
 • Llyfrgell Degannau
 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o DVDau
 • Casgliad o Lyfrau Sain Digidol
 • Llyfrgell yn arbennig ar gyfer Pobl yn eu Harddegau
 • Cylchoedd Darllen (Cymraeg, Saesneg a Phlant yn eu Harddegau)
 • Ystafell Gyfarfod Gymunedol: Ar gael i'w defnyddio gan Grwpiau Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sefydliadau heb er elw a sefydliadau masnachol. Rydyn ni'n hybu grwpiau i ddefnyddio'r ystafell gyfarfod at ddibenion diwylliannol, addysgol ac adloniant. Does dim hawl gan unrhyw grŵp ddefnyddio'r ystafell gyfarfod mewn ffordd fydd yn torri ar draws gwaith y llyfrgell o ddydd i ddydd. Mae gan y Gwasanaeth Llyfrgell hawl i wrthod yr ystafell i unrhyw grŵp sydd ddim yn dilyn yr Amodau Defnyddio. Mae Grwpiau Cymunedol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sefydliadau di-elw yn cael defnyddio'r ystafell am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafell am gyfradd resymol. Bydd yr un pris i'r rhai sydd eisiau llogi'r ystafell ar gyfer defnydd masnachol o'r cyfleusterau neu adnoddau'r llyfrgell. Er enghraifft, gweithgareddau y mae angen archebu sawl cyfrifiaduron cyhoeddus.Am ragor o wybodaeth neu i gadw'r ystafell, cysylltwch â'r llyfrgell drwy ffonio, anfon e-bost neu alw heibio. Mae prisoedd presennol ar gyfer llogi ystafell ar gael yma:http://www.rctcbc.gov.uk/cy/hamddenadiwylliant/llyfrgelloedd/ff%C3%AFoeddathaliadaugwasanaethyllyfrgelloedd/ffioeddathaliadaugwasanaethyllyfrgelloedd.aspx

 

Gwasanaeth Arbennig

Mae gan Lyfrgell Treorci adran gyfeirio ac astudiaethau lleol neilltuol. Mae’i chasgliad yn cynnwys Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf â phwyslais arbennig ar Gymoedd y Rhondda. Mae yma lyfrau, papurau newydd, cyfnodolion, mapiau, cynlluniau, cyfeirlyfrau, darluniau ac effemera. Mae ffurflenni Cyfrifiad a Chofrestrau Etholwyr ymhlith yr holl gofnodion sydd ar gael i bobl sy’n hel achau.

Am ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau hanes lleol a hel achau, cliciwch yma.

Ar gyfer ymholiadau cyfeirio, anfonwch e-bost at: Gillian.Thomas@rhondda-cynon-taf.gov.uk.

Mae gyda ni hefyd ffurflen ar-leiny gallwch chi’i defnyddio i gyflwyno ymholiadau i’r tair prif Lyfrgell Gyfeirio.

 Dyddiad Agor: 1 Rhagfyr 1971
Cyfanswm Arwynebedd y Llawr: 989 metr sgwâr
Ardal i’r cyhoedd: 558.1 metr sgwâr
Poblogaeth y Dalgylch/Ward: 10,633