Llyfrgell y Beddau

Llyfrgell y Beddau / Beddau LibraryParish Road
Tŷ-nant
Y Beddau
CF38 2DA

Ffôn: 01443 202715
Ebost: Llyfrgell.YBeddau@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell y Beddau. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Dangos ar y map |

Oriau Agor

Oriau Agor
Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 10:00 am – 1:00 pm 2:00 pm – 5:00 pm
Dydd Mawrth 10:00 am – 1:00 pm 3:30 pm – 7:00 pm
Dydd Mercher 10:00 am – 12:00 pm AR GAU
Dydd Iau AR GAU AR GAU
Dydd Gwener 10:00 am – 1:00 pm 3:30 pm – 7:00 pm
Dydd Sadwrn 10:00 am – 12:00 pm AR GAU

Cyfleusterau

 • Peiriant sganio
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • 6 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • Cyrchu’r rhyngrwyd
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)

Gwasanaethau eraill

 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o lyfrau sain
 • Casgliad bach o DVDau
 • Cylch darllen

Dyddiad agor y llyfrgell: 13 Medi 1965
Cyfanswm arwynebedd y llawr:  93.32 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 6,184