Llyfrgell y Maerdy

Llyfrgell y Maerdy / Maerdy LibraryNorth Terrace
Y Maerdy
CF43 4DD

Ffôn: 01443 731914
Ebost: Llyfrgell.YMaerdy@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell y Maerdy. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Dangos ar y map |

Oriau Agor

Oriau Agor
Diwrnod Amser
Dydd Llun 2:00 pm – 5:15 pm
Dydd Mawrth 9:30 am – 1:00 pm
Dydd Mercher 1:00 pm – 5:15 pm
Dydd Iau 9:30 am – 1:00 pm
Dydd Gwener 3:00 pm – 6:00 pm
Dydd Sadwrn 9:00 am – 12:00pm

 

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Peiriant sganio
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • Peiriant llungopïo
 • 11 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • Cyrchu’r rhyngrwyd
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)
 • WiFi
 • Casgliad DVDs

Gwasanaethau eraill

 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o DVDs
 • Casgliad o lyfrau sain
 • Cylch darllen
 • Clwb gwaith cartref
 • Ystafell Gyfarfodydd Gymunedol: At ddefnydd grwpiau cymunedol, Cyngor Rhondda Cynon Taf, a sefydliadau sy ddim yn ceisio gwneud elw/sefydliadau masnachol. Rydyn ni'n annog grwpiau i ddefnyddio'r ystafell gyfarfodydd at bwrpas diwylliannol, addysgol neu hamddenol. Does dim hawl gan unrhyw grŵp i ddefnyddio'r ystafell gyfarfodydd mewn modd sy'n tarfu ar sut caiff y llyfrgell ei rhedeg o ddydd-i-ddydd. Mae Gwasanaeth y Llyfrgelloedd yn cadw'i hawl i wrthod i unrhyw grŵp nad yw'n cyflawni'i Delerau Defnydd i ddefnyddio'r ystafell. Mae'n rhad ac am ddim i grwpiau cymunedol, Cyngor Rhondda Cynon Taf a sefydliadau sy ddim yn ceisio gwneud elw i ddefnyddio'r ystafell. Rhaid i sefydliadau masnachol dalu mymryn i gael defnyddio'r ystafell.

  Am ragor o wybodaeth neu i gadw'r ystafell, ffoniwch neu e-bostio'r llyfrgell neu alw heibio.  

Dyddiad agor y llyfrgell: 1967
Cyfanswm arwynebedd y llawr: 92.5 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 3,072