Llyfrgell Ynys-y-bwl

Llyfrgell Ynys-y-bwl Library

42 Robert Street
Ynys-y-bŵl
Pontypridd
CF37 3DY

Ffôn (01443) 790394
Ebost Llyfrgell.Ynysybwl@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell Ynys-y-bŵl. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Dangos ar y map|

Oriau Agor

Oriau Agor
Diwrnod Bore Prynhawn
Dydd Llun 09:30 am – 1:00 pm AR GAU
Dydd Mawrth AR GAU 2:30 pm – 6:00pm
Dydd Mercher AR GAU AR GAU
Dydd Iau 09:30 am – 1:00 pm AR GAU
Dydd Gwener AR GAU 2:30 pm – 6:00 pm
Dydd Sadwrn 09:30 am – 1:00 pm AR GAU

 

Cyfleusterau

  • Mynediad i gadeiriau olwyn
  • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
  • Peiriant sganio
  • Peiriant llungopïo
  • 2 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
  • Cyrchu’r rhyngrwyd
  • Catalog ar-lein
  • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
  • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)

Dyddiad agor y llyfrgell 1989
Cyfanswm arwynebedd y llawr: 144 metr sgwâr.
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 4,401