Llyfrgell y Porth

Porth LibraryPontypridd Road
Y Porth
CF39 9PG

Ffôn: (01443) 682785
Ebost : Llyfrgell.YPorth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Defnyddiwch y dudalen yma i weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell y Porth. Fe gewch chi siom ar yr ochr orau pan welwch chi’r holl wasanaethau sydd ar gael. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch helpu chi hefyd, felly beth am ystyried ymuno â’r llyfrgell? Galwch mewn am sgwrs.

Dangos ar y map

Oriau Agor newydd o 2 Mehefin 2014

Oriau Agor
Diwrnod Amser 
Dydd Llun AR GAU AR GAU
Dydd Mawrth 9:00 am – 1:00 pm 2:00 pm - 7:00pm
Dydd Mercher 9:00 am – 1:00 pm 2:00 pm - 5:00pm
Dydd Iau 9:00 am – 1:00 pm 2:00 pm - 5:00pm
Dydd Gwener 9:00 am – 1:00 pm  2:00 pm - 6:00pm
Dydd Sadwrn 9:00 am – 1:00 pm AR GAU

 

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn
 • Lifft i’r ail lawr
 • Peiriant sganio
 • Peiriant argraffu du a gwyn / lliw
 • Peiriant llungopïo
 • 12 o gyfrifiaduron at ddefnydd y cyhoedd
 • Cyrchu’r rhyngrwyd
 • Catalog ar-lein
 • Meddalwedd Microsoft Office (prosesu geiriau, taenlenni ac ati)
 • Lawrlwytho i CD neu gof bach (gallwch chi brynu cof bach neu CD yn y llyfrgell)

Gwasanaethau eraill

 • Casgliad o gerddoriaeth
 • Casgliad o DVDs

Dyddiad agor y llyfrgell: 1953
Cyfanswm arwynebedd y llawr:  299.4 metr sgwâr
Ardal y cyhoedd: 270.4 metr sgwâr
Poblogaeth y Ward / Dalgylch: 9,668