Parciau - Gwybodaeth a Chyngor

Parc Ynysangharad

Mae Rhondda Cynon Taf yn lwcus i gael nifer o barciau prydferth iawn a chanddyn nhw gysylltiadau hanesyddol diddorol â threftadaeth ddiwydiannol ein cymunedau lleol.

I’w gweld yn y parciau mae gwelyau o blanhigion tymhorol, blodau a choed, yn ogystal â chyfleusterau chwaraeon fel lawntiau bowlio, caeau chwarae ar gyfer y gaeaf a meysydd criced o’r radd flaenaf.

Y prif barc yn y sir yw Parc Coffa Ynysangharad, sydd wedi ennill y Faner Werdd. Dyma’r safon genedlaethol ar gyfer parciau a mannau gwyrdd yng Nghymru a Lloegr. Cafodd y cynllun gwobrwyo ei lansio ym 1996 i gydnabod a gwobrwyo’r mannau glas gorau yn y wlad.

Mae’r tri phrif barc yn llefydd delfrydol i fwynhau chwaraeon ac achlysuron, neu i ymlacio a mwynhau'u prydferthwch a'u heddwch.

Manylion Cysylltu

Ffôn: 01443 400563
Ebost: ParksBookings@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Cysylltau defnyddiol