Atyniadau lleol

Atyniadau Lleol Parc Gwledig Cwm Dâr 

Dyma’r arlwy o atyniadau o hanes a threftadaeth sydd gyda ni: - Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, ac Amgueddfa ac Oriel Cwm Cynon; Diwylliant ac Achlysuron ym Mharc Ynysangharad a Pharc Aberdâr, a theatrau megis Theatr y Parc a'r Dâr yn Nhreorci; heb anghofio am yr atyniadau cefn gwlad megis Parc Gwledig Cwm Dâr a Pharc Barry Sidings, Llwybr Taith Taf a rhwydwaith o lwybrau ar gyfer beicio a cherdded  

I gael rhestr lawn o’r atyniadau i gyd sydd ar gael yn y cylch, galwch heibio i www.rctcbc.gov.uk/tourism

Llwyfr TafGweithgareddau

Ffair a ffwndwr. Peiriannau swnllyd a chyrn yn canu. Does dim o’r lol hyn yma. Cofiwch chi, bu ciw am gât mochyn unwaith.

Mae cymaint o bethau i'w gwneud yn y cymoedd cyforiog. Mae modd mynd ar hyd llwybr Taith Taf, troedio'r trumiau, gorffwys ar y glannau. Hoffech chi ddianc rhag prysurdeb bywyd pob dydd? Dyma'r lle i chi.

Mae'r draffordd ond ryw 10 munud i ffwrdd hefyd!

I gael rhagor o fanylion am y gweithgareddau sydd ar gael yn y cylch, galwch heibio i:- www.rctcbc.gov.uk/tourism

Dan y ddaer yn Parc Treftadaeth Cwm RhonddaHanes a Threftadaeth

Mae treftadaeth Rhondda Cynon Taf yn brigo i’r wyneb ym mhob man. Dyma’r lle i olrhain gwreiddiau’r Chwyldro Diwydiannol. 

Ond cofiwch fod ein hanes ni’n cynnwys llawer mwy na’r Chwyldro Diwydiannol. Bu’r Rhufeinwyr, y Normaniaid, y Siartwyr, ac eraill yn chwarae rhan hefyd.

I gael rhagor o fanylion am Hanes a Threftadaeth y cylch, galwch heibio i:- www.rctcbc.gov.uk/tourism

 

 

PontypriddTrefi a Phentrefi

Os siopau crefft, siopau anrhegion, marchnadoedd traddodiadol neu siopau canol y dref sy’n mynd â’ch bryd, mae’r cyfan ar gael yng Nghanol Trefi Rhondda Cynon Taf.

Galwch heibio i farchnadoedd prysur Pontypridd ac Aberdâr, prif strydoedd traddodiadol Treorci, Tonypandy a’r Porth neu brif strydoedd bach Aberpennar a Glynrhedynog. Cewch chi flas ar ddiwylliant yn nhref Llantrisant ynghyd â gwledd o grefftau. Mae cefn gwlad ysblennydd yn gefndir i’r cyfan ynghyd â theithiau cerdded ac atyniadau’r diwydiant ymwelwyr dim ond taith munudau i ffwrdd.

I gael rhagor o fanylion am ein trefi a’n pentrefi unigryw, galwch heibio i :- www.rctcbc.gov.uk/tourism

Bwyta allan yn Rhondda Cynon TafBwyta Allan

Mae gyda ni ddewis eang o dai bwyta a chaffis yn Rhondda Cynon Taf. Bydd gormod o ddewis ar eich cyfer chi. Mae gyda ni draddodiad hir o ddiwylliant Caffis Eidalaidd gydag un caffi Eidalaidd i’w gael ymhob un dref man lleiaf. Mae nifer o fwytai arbennig sy’n defnyddio cynnyrch a diodydd lleol i roi profiad unigryw i chi i’w cael yn yr ardal yn ogystal.

I gael rhagor o fanylion, galwch heibio i:- www.rctcbc.gov.uk/tourism