Trwyddedau - credyd

Ydy’ch busnes chi’n cynnig credyd? Ydy e’n rhoi benthyg arian i ddefnyddwyr? Ydy e’n rhoi amser i gwsmeriaid dalu am nwyddau a gwasanaethau? Yn ôl Deddf Credyd Defnyddwyr 1974, rhaid iddo gael trwydded gan Swyddfa Drwyddedu Credyd Defnyddwyr y Swyddfa Masnachu Teg.

Dyma’r mathau o fusnes sy’n gorfod cael trwydded gan y Swyddfa Masnachu Teg:

  • credyd defnyddwyr
  • hurio defnyddwyr
  • aildrefnu dyledion, a chyngor dyledion
  • casglu dyledion
  • asiantaethau archwilio credyd
  • canfasio credyd i ffwrdd o safle masnach

Mae’r Swyddfa Masnachu Teg yn cadw cofnod cyhoeddus o bob masnachwr trwyddedig, ac o bob un sydd wedi gwneud cais am drwydded. Maen nhw’n gallu rhoi manylion am fusnesau trwyddedig i’r cyhoedd. Er enghraifft, maen nhw’n gallu dweud beth yw gwaith busnes, ei enw masnachu awdurdodedig, a’i prif gyfeiriad.

Ym mis Rhagfyr 2003, fe gynigiodd y Llywodraeth nifer o newidiadau i’r farchnad gredyd defnyddwyr. Mae hi am gryfhau’r rheolau trwyddedu, ac am roi pwerau ychwanegol i’r Swyddfa Masnachu Teg. Bydd pŵer gyda’r Swyddfa i roi dirwy i fenthycwyr arian ac i gynnal cyrchoedd dirybudd ar gwmnïau dyledion. Bydd pŵer hefyd i wneud y print mân ar hysbysebion am wasanaethau ariannol yn fwy o faint.

Gwybodaeth Bellach

Gwasanaeth dan nawdd yr Adran Masnach a Diwydiant yw Cyswllt Defnyddwyr. Mae’n rhoi cyngor ymarferol a diduedd mewn ffordd glir. Os ydych chi’n cael problem neu anghytundeb gyda chyflenwyr nwyddau neu wasanaethau, bydd Cyswllt Defnyddwyr yn eich helpu chi i’w datrys. Mae modd ichi gysylltu â Chyswllt Cymru dros y ffôn neu ar-lein.

Cyswllt Defnyddwyr Cymru
08454 04 05 05
Ebost:consumeradvice@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Eisiau gwybod rhagor? Cysylltwch â’r Swyddfa Masnachu Teg

Manylion cyswllt

Eisiau rhagor o wybodaeth am faterion credyd? Cysylltwch â’ch Gwasanaeth Cyngor i Ddefnyddwyr. Dyma’r cyfeiriadau:

Swyddfa PontypriddCanolfan Cynghori Defnyddwyr
10 Church Street
Pontypridd
CF37 2TH

Ffôn: 01443 484469
Ffacs: 01443 484479

Swyddfa Aberdâr
Canolfan Cynghori Defnyddwyr
Canolfan I Bob Un
Rock Grounds
Aberdâr
CF44 7AE

Ffôn: 01685 878888
Ffacs: 01685 885235

Swyddfa TreorciCanolfan Cynghori Defnyddwyr
Canolfan I Bob Un
Station Road
Treorci
CF42 6NN

Ffôn: 01443 778959
Ffacs: 01443 778960