Anableddau dysgu - cymorth a chyngor

People laughingRydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill er mwyn darparu ystod o wasanaethau o gymorth i oedolion gydag anableddau dysgu, yn ogystal â chymorth i’w rhieni a'u cynhalwyr (gofalwyr). 

Ein bwriad yw helpu’r rheiny sy’n defnyddio’n gwasanaethau ni i fyw bywyd cyflawn a gweithgar yn y gymuned a’u galluogi nhw i gyrraedd eu llawn botensial.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaeth yma, edrychwch ar ein taflen ffeithiau o dan 'Dogfennau Perthnasol' ar ochr dde y dudalen yma.

Cyswlltu â ni

Mae ein Carfannau Cymorth Cymunedol yn darparu cymorth i oedolion sydd ag anableddau dysgu.

Carfan y Dwyrain (ardal Taf Elai hyd at Bentre’r Eglwys a Chwm Cynon)
Prif Swyddfa Cynon, Llewellyn Street, Trecynon, Aberdâr
Ffôn: 01685 887811
Ebost: gwasanaethaucymdeithasol@rctcbc.gov.uk

Carfan y Gorllewin (ardal Cwm Rhondda a Llantrisant / Pont-y-clun)
Canolfan Oriau Dydd Llwynypïa, Llwynypïa Road, Tonypandy
Ffôn: 01443 436937
Ebost:
gwasanaethaucymdeithasol@rctcbc.gov.uk

Mae'r Gwasanaeth Argyfwng y tu allan i Oriau Swyddfa yn ymateb ar frys i achosion o argyfwng gofal cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa arferol, ar ŵyl y banc ac ar y penwythnos.
Ffôn: 01443 743665