Nam ar y synhwyrau

Mae cyfrifoldeb gyda ni i helpu pobl sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw, pobl sydd â cholled golwg, a phobl sy’n fyddar ac yn ddall.   Ydych chi’n cael problemau gyda’ch clyw neu’ch golwg? Mae’n bosibl y byddwn ni’n gallu’ch helpu chi.     

Hearing aidMae'r Garfan Gwasanaethau Synhwyraidd yn cynnwys gweithwyr cymdeithasol arbenigol a swyddogion adfer sy'n cynnig gwybodaeth a chyngor. Dyma’r cam cyntaf tuag at fyw mewn ffordd annibynnol yn eich cartref eich hun.

Mae gweithwyr adfer yn darparu asesiad arbenigol a gwasanaethau i bobl sydd â cholled golwg.  Mae gwaith yn cynnwys: 

 • Ystyried cyflwr llygaid pobl, a sut mae hyn yn effeithio ar fywyd bob dydd 
 • Cymhorthion i bobl prin eu golwg, goleuo, a gwrthgyferbyniad lliwiau
 • Medrau byw’n annibynnol 
 • Hyfforddiant sgiliau cyfathrebu
 • Darparu offer
 • Hyfforddiant symudedd tu fewn a thu allan
 • Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r gwasanaeth, edrychwch ar ein taflen ffeithiau o dan y ‘Dogfennau perthnasol’ ar ochr dde y dudalen yma.

   

  Cysylltu â ni

  Os hoffech chi dderbyn help ein Carfan Gwasanaethau Synhwyraidd, cysylltwch â'n Carfan Ymateb ar Unwaith. 
  Ffôn:01443 425003
  E-bost:
  GwasanaethauCymdeithasol@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 • Mae'r Gwasanaeth Argyfwng y Tu Allan i Oriau Swyddfa yn ymateb ar frys i achosion o argyfwng gofal cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa arferol, ar ŵyl y banc ac ar y penwythnos.
  Ffôn: 01443 743665