Hawliau lles

Mae ein Hymgynghorwyr Hawliau Lles yn darparu gwybodaeth arbenigol a chefnogaeth i ddefnyddwyr y gwasanaeth sydd â phroblemau budd-dal lles cymhleth.

Dydyn nhw ddim yn darparu gwasanaeth uniongyrchol i'r cyhoedd, ond maen nhw ar hyn o bryd yn gweithio gyda phobl sydd eisoes yn defnyddio ein gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Bwriad y ymgynghorwyr yw:

  • Hyrwyddo derbyn budd-daliadau mewn modd gweithredol i sicrhau bod defnyddwyr y gwasanaeth yn ymwybodol o'u hawliau mewn perthynas â budd-daliadau lles.
  • Sicrhau y rhoddir pob cymorth posibl mewn perthynas â hawlio budd-daliadau ac felly i fwyhau incwm.
  • Darparu cyngor i ddefnyddwyr y gwasanaeth sy'n wynebu anawsterau ariannol.
  • Cyfrannu'n llawn i leihau tlodi ac amddifadedd yn Rhondda Cynon Taf. Mae'r gwasanaeth yn gyfrinachol, yn deg ac yn ddi-dâl.

Mae'n bosibl bod diddordeb gyda chi yn y canlynol:

Gwybodaeth am fudd-daliadau tai

Treth y Cyngor - Gostyngiadau

Tai - Grant Cyfleusterau i'r Anabl

Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Tai Fforddiadwy

Strategaeth Cynhesrwydd Fforddiadwy

Tocyn Mantais y Bysiau – Gwybodaeth Gyffredinol

Perchen ar gartref - Cynllun Homestep

Prydau Ysgol am Ddim