Plant/pobl ifainc anabl - Gwyliau byr

Datganiad Gwasanaethau Seibiannau Byr Rhondda Cynon

Mae'r Datganiad Gwasanaethau Seibiannau Byr hwn ar gyfer teuluoedd sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf (RhCT) sydd â phlentyn anabl 0-18 oed.

Mae'n nodi ein gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau seibiannau byr i deuluoedd sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf, ac yn datgan yn syml pwy sy'n cael manteisio ar wasanaethau seibiannau byr, a sut. Datblygwyd y datganiad mewn partneriaeth â Rhwydwaith Rhieni a Chynhalwyr RhCT, a phartneriaid mewn addysg ac iechyd er mwyn sicrhau bod teuluoedd plant anabl yn gwybod:

  • Beth yw seibiant byr
  • Bod gan bob plentyn anabl yr hawl i ddefnyddio gwasanaethau prif ffrwd
  • Sut mae Rhondda Cynon Taf yn penderfynu pwy sydd a phwy sydd ddim yn gymwys i dderbyn seibiannau byr mwy arbenigol

Cysylltu â ni
I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â Datganiad Gwasanaethau Seibiannau Byr Rhondda Cynon Taf neu Wasanaethau i Blant Anabl, cysylltwch â’r:

Tîm Plant Anabl
Uned 13 a 14 Centre Court,
Ystâd Ddiwydiannol Trefforest,
Pontypridd,
Rhondda Cynon Taf,
CF37 5YR

Ffôn: 01443 425006
E-bost: fis@rctcbc.gov.uk