Tai hygyrch - opsiynau ar gyfer pobl anabl

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn darparu ystod o opsiynau tai yn benodol ar gyfer anghenion pobl ag anabledd neu â salwch cronig tymor hir. Nod hyn yw helpu'r bobl i gadw'u hannibyniaeth ac osgoi cael eu heithrio'n gymdeithasol.

Gwasanaeth pwrpasol o fewn Cyngor Rhondda Cynon Taf yw Llwybrau i Dai a Addaswyd. Mae'n arbenigo mewn darparu cyngor a chymorth ymarferol ar bob agwedd ar dai i bobl anabl. 

Mae Llwybrau i Dai a Addaswyd yn gweithio mewn partneriaeth â'r prif ddarparwyr tai sy'n gweithredu yn Rhondda Cynon Taf, gan gynnwys:

Gall Llwybrau i Dai a Addaswyd ddarparu cymorth i wneud cais am lety hygyrch sydd wedi'i asesu a'i ddynodi ar gyfer anghenion pobl ag anabledd.  Gallwn ddarparu cyngor ar yr ystod eang o opsiynau a gwasanaethau tai sy'n berthnasol i addasiadau a grantiau.

Gwneud Cais i Gynllun Llwybrau i Dai a Addaswyd

Cynllun Llwybrau i Dai a Addaswyd
Canolfan Cyngor ar Dai
11–12 Gelliwastad Road
Pontypridd
CF37 2BW

Ffôn: 01443 485515
E-bost: PTAH@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Dogfennau perthnasol