Y Diweddaraf: Canlyniadau Etholiad 2012

Cyflwynwyd: Dydd Gwener 4th Mai 2012

Etholiadau 2012

Wrth i'r canlyniadau ar gyfer etholiadau'r Fwdeistref Sirol gael eu cyhoeddi, fe gewch chi'r newyddion diweddaraf yma. 

Bydd y canlyniadau'n cael eu diweddaru wrth iddyn nhw ddod i law, felly cofiwch alw heibio i'r dudalen yma, neu'r dudalen Saesneg|.

Y diweddaraf:

Sera Evans-Fear (Plaid Cymru), Ted Hancock (Plaid Cymru), a Cennard Davies (Plaid Cymru) sydd wedi cipio'r 3 sedd yn ward Treorci

Geraint Davies (Plaid Cymru) ac Irene Pearce (Plaid Cymru) wedi ennill y ddwy sedd yn ward Treherbert

Mae’r ddwy sedd yn ward Pont-y-clun wedi mynd i Paul Griffiths (Llafur) a Margaret Griffiths (Llafur)

Alby Davies (Llafur) a Rhys Lewis (Llafur) syd wedi ennill y seddau yn Abercynon

Shelley Rees Owen a Maureen Weaver (Plaid Cymru) sydd wedi cipio’r ddwy sedd yn ward Pentre

Margaret Davies (Llafur) a Graham Smith (Llafur) wedi ennill y ddwy sedd yn y Porth

Joel James (Ceidwadwyr) a Jacqui Bunnage (Llafur) sydd wedi cipio’r ddwy sedd yn ward Llanilltud Faerdref

Mae Adam Fox a Jane Ward wedi cadw eu seddau yn ward Penrhiw-ceibr

Mae Ken Privett a Dennis Weeks (Llafur) wedi ennill eu seddau yn ward Pen-y-graig

Jill Bonetto (Llafur ) sydd wedi ennill Ffynnon Taf

Mae John David (Llafur) a Lyndon Graham Thomas (Annibynnol) wedi ennill dwy sedd yn ward Ton-teg

Mae Glynne Holmes (Llafur) wedi cadw ei sedd yn ward Llantrisant

Mae Paul Baccara (Annibynnol) wedi dal ei afael ar ei sedd yn Nhonysguboriau

Margaret Tegg a Chris Williams (Llafur) sydd wedi cadw eu seddau dros ward y Cymer

Barry Stephens, Llafur, sydd wedi ennill sedd Llanhari

Anita Calvert a Tina Williams (y ddwy o Blaid Lafur) sydd wedi ennill De Aberaman.

Annette Davies (Llafur) a Phillip Howe (Annibynnol) sydd wedi ennill seddau yn ward Glynrhedynog

Steve Powderhill (Llafur) sydd wedi ennill ward Trefforest

Steve Carter (Llafur) sydd wedi ennill ward Tref Pontypridd

Mae Roger Turner (Llafur) wedi cadw’i sedd yn ward Brynna

Mae Mike Powell (Democratiaid Rhyddfrydol)  wedi dal ei afael ar ward Trallwng

Mae Aufron Roberts (Llafur) wedi cadw ei sedd yn y Gilfach-goch

Lionel Langford (Llafur) sydd wedi ennill ennill ward Ynys-hir

Keiron Montague (Llafur) sydd wedi ennill sedd y Maerdy

Bob Smith a Tina Leyshon (Llafur) wedi cadw eu seddau yn ward Rhondda

Cadwodd Robert Bevan a Mark Adams eu seddau dros ward Tylorstown

Bob Macdonald (Llafur) a Paul Wasley (Annibynnol) sydd wedi Dwyrain Tonyrefail

Mae Llafur wedi dal ei gafael ar ward Pen-y-waun, gyda’i hymgeisydd Helen Boggis yn ennill y sedd

Cadwodd Paul Cannon a John Watts (Llafur) ward Ystradyfodwg

Mae Susan Pickering (Llafur) wedi cipio hen ward Plaid Cymru, Ynys-y-bwl  

Cadwodd  Andrew Morgan a Simon Lloyd (Llafur) eu seddau ar gyfer ward Gorllewin Aberpennar

Mae Sylvia Jones (Llafur) wedi cadw ei sedd yn Llwyn-y-pia

Mae Geraint Hopkins (Llafur) wedi cadw ei sedd yn Llanharan

Cadwodd Barrie Morgan (Llafur) ei sedd yn ward Cilfynydd  

Anthony Christopher a Linda de Vet (Llafurr) sydd wedi cadw eu seddau yn ward Gogledd Aberaman North

Cadwodd Karen Morgan (Plaid Cymru ) ei sedd yn Hirwaun

Jeffrey Elliott (Llafur) sydd wedi ennill ward Cwm-bach

Richard Yeo (Llafur) sydd wedi ennill y Beddau

Graham Stacey (Llafur) sydd wedi ennill ward Pentre’r Eglwys

Maureen Webber (Llafur) sydd wedi ennill Rhydfelen

Teressa Bates (Llafur) sydd wedi ennill ward y Ddraenen-wen

Clayton Willis (Llafur) sydd wedi ennill ward Tŷ Nant

Mark Norris (Llafur) sydd wedi ennill ward Cwm Clydach

Joy Rosser (Llafur) sydd wedi ennill ward trealaw

Enillodd Pauline Jarman, Plaid Cymru, ward Dwyrain Aberpennar

Joyce Cass (Llafur) sydd wedi ennill ward y Graig

Enillodd Eudine Hanagan (Llafur) ward Gorllewin Tonyrefail, gyda 792 o bleidleisiau. 

Cadwodd Craig Middle, Llafur ei sedd yn Nhonypandy, gan ennill 651 o bleidleisiau, gydag ymgeisydd Plaid Cymru Tina Davies yn ennill 344 o bleidleisiau.

Graham Thomas, Llafur, sydd wedi ennill ward y Rhigos

Y canlyniadau.

Mae modd ichi weld y canlyniadau sydd wedi'u cyhoeddi hyd yn hyn ar ein tudalen canlyniadau| neu'r dudalen Saesneg|

Mae Map| o'r canlyniadau hefyd ar gael. 

Canlyniadau fesul ward:

Bydd y cyfrif yn dechau am 9.00.

Cynghorau Cymuned/Tref:

Cynhaliwyd etholiadau ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref ddoe yn ogystal.  Fe gewch chi'r canlyniad yma|. neu ar y dudalen Saesneg|