Newyddion

Outlook-Promo-welshCroeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Archif newyddion

NewyddionRSS FeedAtom Feed

Dydd Mercher 27 Mai
Aberdare Festival is a huge hit!

Aberdare Festival is a huge hit!

Disgrifiad
Thousands of people flocked to a FREE family fun day over the Bank Holiday weekend, thanks to Rhondda Cynon Taf Council.
Rhannu profiad llwyddiant dynion busnes

Rhannu profiad llwyddiant dynion busnes

Disgrifiad
Mae dau ddyn busnes llwyddiannus Rhondda Cynon Taf wedi rhoi eu sgiliau, gwybodaeth a blynyddoedd o brofiad at ddefnydd da i helpu cwmnïau egin eraill. Maen nhw wedi agor "campfa cof" newydd, sef y cyntaf o'i fath yn Rhondda Cynon Taf.
Dolau ar y brig o ran diogelwch ar y ffyrdd

Dolau ar y brig o ran diogelwch ar y ffyrdd

Disgrifiad
Cafodd bobl ifainc y cyfle i roi eu sgiliau diogelwch y ffyrdd ar waith yr wythnos hon – gydag Ysgol Gynradd Dolau yn dod i'r brig am yr ail flwyddyn yn olynol yn y Cwis Diogelwch y Ffyrdd Cyngor Rhondda Cynon Taf.
Hwb Diogelu Aml-asiantaeth (MASH) yn agor yn swyddogol

Hwb Diogelu Aml-asiantaeth (MASH) yn agor yn swyddogol

Disgrifiad
Ddydd Iau, 21 Mai 2015, cyflwynodd asiantaethau sy'n gyfrifol am ddiogelu oedolion a phlant sy'n agored i niwed ledled ardal Cwm Taf yr Hwb Diogelu Aml-asiantaeth (MASH) newydd gyda help llaw Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.
Dydd Mercher 20 Mai
Cyflwyno Cabinet Newydd

Cyflwyno Cabinet Newydd

Disgrifiad
Cyn iddo gael ei benodi'n Arweinydd y Cyngor am yr ail flwyddyn yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor nos Fercher (20 Mai), mae'r Cynghorydd Andrew Morgan wedi cyhoeddi'i Gabinet newydd.
Dydd Mawrth 19 Mai
Datganiad yr Arweinydd: Canlyniad yr Adolygiad Barnwrol

Datganiad yr Arweinydd: Canlyniad yr Adolygiad Barnwrol

Disgrifiad
Wrth sôn am benderfyniad y Llys o blaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, o ran y prosesau gwneud penderfyniadau ynghylch trefniadau ariannu addysg feithrin, meddai Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan:r Andrew Morgan, Leader of Rhondda Cynon Taf Council, has issued a statement today in relation to the Judicial Review
Cyfle mawr i Lee Jeffs

Cyfle mawr i Lee Jeffs

Disgrifiad
Mae hyrwyddwr cymunedol y prosiect 'Glyn-coch Glyn Gwyrdd', Lee Jeffs, wedi cael cyfle mawr trwy dîm Gofal y Strydoedd y Cyngor.
Dydd Gwener 15 Mai
Ymdrech ardderchog!

Ymdrech ardderchog!

Disgrifiad
Mae cynllun gwych i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu wedi cael y golau 'gwyrdd' gan y Maer, y Cynghorydd John Watts– felly bydd Rhondda Cynon Taf yn flodau i gyd toc.
Dydd Iau 14 Mai
Mae'n Fis Golff Cenedlaethol

Mae'n Fis Golff Cenedlaethol

Disgrifiad
Mae'n Fis Golff Cenedlaethol, felly amser i fynd amdani gyda'r cyfle gwych hwn ar gyfer pob oedran.
Mae trigolion 50 oed neu'n hŷn yn cael eu gwahodd i fanteisio ar gynllun disgownt

Mae trigolion 50 oed neu'n hŷn yn cael eu gwahodd i fanteisio ar gynllun disgownt

Disgrifiad
Mae trigolion 50 oed neu'n hŷn yn cael eu gwahodd i fanteisio ar gynllun disgownt newydd, unigryw sydd wedi'i lansio yn Nhreorci ar eu cyfer nhw yn unig!
Dangos 1 I 10 O 564
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf