Newyddion

Outlook-Promo-welsh|Croeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Archif newyddion

NewyddionRss FeedAtom Feed

Dydd Mawrth 22 Gorffennaf
Cofeb Lofaol Abercynon

Cofeb Lofaol Abercynon

Disgrifiad
Mae Cofeb Lofaol Abercynon wedi'i hail-osod a bydd yn cael ei hail-gysegru mewn seremoni arbennig ar 24 Gorffennaf.
Pobl ifainc yn chwifio baner y Fwrdeistref Sirol

Pobl ifainc yn chwifio baner y Fwrdeistref Sirol

Disgrifiad
Mae pobl ifainc yn chwifio baner y Fwrdeistref Sirol drwy ddod yn llysgenhadon.
Hwyl Fawr Arbennig i Athletwyr

Hwyl Fawr Arbennig i Athletwyr

Disgrifiad
Gwnaeth athletwyr ledled Rhondda Cynon Taf, sy'n cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad, fynychu sesiwn dweud hwyl fawr swyddogol ym Mhontypridd.
Hwyl yr haf yn Rhondda Cynon Taf!

Hwyl yr haf yn Rhondda Cynon Taf!

Disgrifiad
Mae gwyliau ysgol hir yr haf ar fin dechrau - a theuluoedd yn meddwl am gadw'r plant yn hapus dros y 6 wythnos nesaf. Does dim rhaid i chi deithio'n bell na gwario llawer o arian i fwynhau diwrnod gwych allan.
Dydd Llun 21 Gorffennaf
Cynllun Canol Trefi Mwy Diogel yn dod i Donypandy

Cynllun Canol Trefi Mwy Diogel yn dod i Donypandy

Disgrifiad
Bydd ymgyrch arloesol newydd sy'n cael ei chynnal ledled y Fwrdeistref Sirol, yn dod i Donypandy yr wythnos nesaf. Bwriad yr ymgyrch yw lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Teulu y chwaraewr sboncen Joel

Teulu y chwaraewr sboncen Joel

Disgrifiad
Heb os, bydd Joel Makin yn derbyn llawer o gefnogaeth gan ei deulu pan fydd yn cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad yr wythnosyma.
Clinton yn Glasgow 2014!

Clinton yn Glasgow 2014!

Disgrifiad
Mae'r gymnastwr o Donyrefail, Clinton Purnell, ymhlith yr athletwyr a fydd yn cynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn Glasgow fis yma.
Mynychwyr Ysgol Gorau yn Dathlu eu Llwyddiannau

Mynychwyr Ysgol Gorau yn Dathlu eu Llwyddiannau

Disgrifiad
Cafodd mynychwyr ysgol gorau'r Fwrdeistref Sirol eu canmol am eu hymrwymiad mewn seremoni worbwyo arbennig.
Dydd Iau 17 Gorffennaf
Mae Chelsea yn ennill lle yng Ngemau

Mae Chelsea yn ennill lle yng Ngemau

Disgrifiad
Bydd cyn-ddisgybl Ysgol Merched Aberdâr yn chwarae pêl-rwyd dros Dîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad y mis yma.
Seren Aur i Ysgolion!

Seren Aur i Ysgolion!

Disgrifiad
Rhondda Cynon Taf Council is delighted that its fight to improve attendance figures in the classroom has been recognised by schools' watchdog Estyn.
Dangos 1 I 10 O 641
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf