Newyddion

Outlook-Promo-welshCroeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Archif newyddion

NewyddionRSS FeedAtom Feed

Dydd Llun 30 Mawrth
Hwyl Gwyliau'r Ysgol

Hwyl Gwyliau'r Ysgol

Disgrifiad
Mae pythefnos o wyliau o'n blaenau, a gobeithio y cawn ychydig dywydd braf hefyd. Dyma ychydig syniadau ar gyfer gwyliau Pasg llawn hwyl yn Rhondda Cynon Taf.
Dau yn Dathlu'r Diemwnt!

Dau yn Dathlu'r Diemwnt!

Disgrifiad
Dal i ddawnsio y mae Graham a Joan Hancock, yn ysgafn ar eu traed drwy 60 mlynedd o briodas.
Treth y Cyngor

Treth y Cyngor

Disgrifiad
Mae biliau Treth Gyngor yn dechrau dod drwy'n drysau ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf. Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf am atgoffa pobl bod modd iddyn nhw reoli'u cyfrifon yn hawdd, yn effeithiol, ac yn ddiogel ar-lein.
Arweinydd Cyngor yn cyhoeddi Cronfa Gymunedol £100,000 wrth lansio RhCT gyda'n Gilydd

Arweinydd Cyngor yn cyhoeddi Cronfa Gymunedol £100,000 wrth lansio RhCT gyda'n Gilydd

Disgrifiad
Fe gyhoeddodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan, y bwriad i gyflwyno Cronfa Gymunedol o £100,000 er mwyn cynorthwyo grwpiau cymunedol sydd â diddordeb mewn cynnal a chadw cyfleusterau a gwasanaethau y mae'n bosibl na fydd modd i'r Cyngor eu cynnal a'u cadw yn y dyfodol.
Y Cyngor Am Sicrhau Caell Lleoliad Adfywio Allwedol Y Ym Mhontyprridd

Y Cyngor Am Sicrhau Caell Lleoliad Adfywio Allwedol Y Ym Mhontyprridd

Disgrifiad
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wrthi yn prynu safle Canolfan Siopa Bro Taf ym Mhontypridd.
Dydd Iau 26 Mawrth
Diwrnodau hwyl am ddim i'r teulu

Diwrnodau hwyl am ddim i'r teulu

Disgrifiad
Yn dilyn eu llwyddiant anhygoel yn ystod hanner tymor, mae Diwrnodau Hwyl i'r Teulu carfan Dechrau'n Deg Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dychwelyd ar gyfer gwyliau'r Pasg yr wythnos nesaf.
Hwyl am ddim i bobl ifainc yng Nghanolfan Hamdden Tonyrefail

Hwyl am ddim i bobl ifainc yng Nghanolfan Hamdden Tonyrefail

Disgrifiad
Dyma gyfle i drigolion ifainc i fwynhau hwyl hanner tymor yng Nghanolfan Hamdden Tonyrefail yr wythnos nesaf.
Dydd Mercher 25 Mawrth
Mynd i'r copa ar gyfer elusen!

Mynd i'r copa ar gyfer elusen!

Disgrifiad
Ydych chi eisiau wynebu'r her o ddringo mynyddoedd uchaf Cymru a chodi arian dros achos da?
Hundreds enjoy International Women's Day celebration

Hundreds enjoy International Women's Day celebration

Disgrifiad
Aeth cannoedd o fenywod a merched i'w canolfan hamdden leol y mis yma i fanteisio ar fynediad am ddim ac i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.
Dydd Mawrth 24 Mawrth
Erlyn un o Siopwyr y Pentre

Erlyn un o Siopwyr y Pentre

Disgrifiad
Siopwr o'r Pentre yw'r diweddaraf i'w erlyn yn llwyddiannus am gwerthu alcohol i blentyn dan oed, wrth i'r ymgyrch i diogelu, gwarchod, ac amddiffyn plant a'r gymuned rhag niwed sy'n gysylltiedig ac yn ymwneud ag alcohol barhau.
Dangos 1 I 10 O 527
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf