Newyddion

Outlook-Promo-welshCroeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Archif newyddion

NewyddionRSS FeedAtom Feed

Dydd Mawrth 7 Gorffennaf
Mae adroddiadau am weithgarwch masnachu anarferol mewn siop ym Mhontypridd – lle roedd sigaréts unigol yn cael eu gwerthu i bobl ifainc dan 18 oed – wedi arwain at erlyn y perchennog blaenorol ac aelod o'i staff.

Mae adroddiadau am weithgarwch masnachu anarferol mewn siop ym Mhontypridd – lle roedd sigaréts unigol yn cael eu gwerthu i bobl ifainc dan 18 oed – wedi arwain at erlyn y perchennog blaenorol ac aelod o'i staff.

Disgrifiad
Mae adroddiadau am weithgarwch masnachu anarferol mewn siop ym Mhontypridd – lle roedd sigaréts unigol yn cael eu gwerthu i bobl ifainc dan 18 oed – wedi arwain at erlyn y perchennog blaenorol ac aelod o'i staff.
Dydd Llun 6 Gorffennaf
Erlyn Eiddo yng Nglynrhedynog

Erlyn Eiddo yng Nglynrhedynog

Disgrifiad
Mae clwb yng Nghlynrhedynog oedd yn gwerthu fodca "tŷ" rhatach mewn potel brand premiwm wedi cod o flaen ei well. Mae swyddogion Safonau Masnach Cyngor Rhondda Cynon Taf yn parhau â'u gwaith i ddiogelu'r cyhoedd a'u harian.
Mae dros hanner miliwn o drigolion a busnesau eisoes yn elwa ar y gwasanaethau diogel ac effeithiol mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn eu cynnig ar-lein – ac mae rhagor yn cael eu gwahodd i gymryd rhan!

Mae dros hanner miliwn o drigolion a busnesau eisoes yn elwa ar y gwasanaethau diogel ac effeithiol mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn eu cynnig ar-lein – ac mae rhagor yn cael eu gwahodd i gymryd rhan!

Disgrifiad
Mae dros hanner miliwn o drigolion a busnesau eisoes yn elwa ar y gwasanaethau diogel ac effeithiol mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn eu cynnig ar-lein – ac mae rhagor yn cael eu gwahodd i gymryd rhan!
Dydd Iau 2 Gorffennaf
Masnachwr erlyn

Masnachwr erlyn

Disgrifiad
Mae masnachwr twyllodrus, oedd yn cynnal gwaith o safon "eithriadol o wael" yng nghartrefi yr henoed yn ardal Pentre'r Eglwys, wedi cael ei erlyn. Buodd e hefyd yn dwyn cyfarpar o un o'i gwsmeriaid cyntaf er mwyn eu defnyddio mewn eiddo eraill.
Dydd Iau 18 Mehefin
Datgelu cynllwyn nwyddau ffug rhyngwladol yn Nhonypandy

Datgelu cynllwyn nwyddau ffug rhyngwladol yn Nhonypandy

Disgrifiad
Gwnaeth swyddogion Safonau Masnach Cyngor Rhondda Cynon Taf, a oedd yn ymchwilio i fater o ddillad 'designer' ffug yn Nhonypandy, ddatgelu cynllwyn rhyngwladol sy wedi dod yn un o achosion mwyaf yr adran hyd yn hyn.
Dydd Gwener 12 Mehefin
Costau gweinyddu lleiaf yng Nghymru gan Gyngor Rhondda Cynon Taf

Costau gweinyddu lleiaf yng Nghymru gan Gyngor Rhondda Cynon Taf

Disgrifiad
Yn ôl adroddiad a gafodd ei ryddhau heddiw (dydd Gwener) gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews AC, mae gan Gyngor Rhondda Cynon Taf y cyd-gostau gweinyddu lleiaf, o'i gymharu ag Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru.
Dydd Llun 8 Mehefin
Martha'n cofleidio cariad a maethu plant

Martha'n cofleidio cariad a maethu plant

Disgrifiad
Mae Martha a Simon Edwards o Aberdâr, sy'n rhieni i bump o blant, yn mwynhau rhannu angerdd o fywyd teuluol a gweithio gyda phobl ifainc drwy ddod yn rhieni maeth i Gyngor Rhondda Cynon Taf.
Rhondda Cynon Taf yn helpu i lansio'r ymgyrch 'Cefnogwch eich Stryd Fawr'

Rhondda Cynon Taf yn helpu i lansio'r ymgyrch 'Cefnogwch eich Stryd Fawr'

Disgrifiad
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cadarnhau wythnos o barcio am ddim ym meysydd parcio canol trefi i ddathlu'r wythnos 'Cefnogwch eich Stryd Fawr' 2015.
Sesiynau Ymgynghori cyhoeddus wedi'u trefnu

Sesiynau Ymgynghori cyhoeddus wedi'u trefnu

Disgrifiad
Mae achlysuron ymgynghori wedi'u trefnu yn rhan o broses ymgynghori barhaus Cyngor Rhonddda Cynon Taf ar newidiadau arfaethedig i'r Gwasanaeth Cludo Disgyblion (Cartref/Ysgol).
Dydd Gwener 5 Mehefin
eud eich dweud ar wasanaethau tacsi

eud eich dweud ar wasanaethau tacsi

Disgrifiad
P'un ai ydych chi'n defnyddio tacsis yn rheolaidd ar gyfer eich siopa wythnosol, neu'n dibynnu arnynt i fynd adref ar ddiwedd noson dda, mae pawb yn Rhondda Cynon Taf yn dibynnu ar wasanaeth diogel, cyfrifol ac effeithiol.
Dangos 1 I 10 O 578
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf