Newyddion

Outlook-Promo-welsh|Croeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Archif newyddion

NewyddionRss FeedAtom Feed

Dydd Mercher 26 Tachwedd
Y Cynllun Lliniaru Llifogydd cyntaf yn cael ei gwblhau

Y Cynllun Lliniaru Llifogydd cyntaf yn cael ei gwblhau

Disgrifiad
Mae'r cyntaf o bedwar cynllun lliniaru llifogydd wedi'i gwblhau, diolch i gyllid o £2.5 miliwn a dderbyniodd Cyngor Rhondda Cynon Taf gan y Gronfa Gyfalaf, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a Grant Rheoli Perygl Llifogydd Llywodraeth Cymru.
Wythnos y Maer, 16-22 Tachwedd

Wythnos y Maer, 16-22 Tachwedd

Disgrifiad
Rhondda Cynon Taf's Mayor received a huge boost to his Charity Appeal during the civic week of November 16-22.
Trigolion yn cael eu hannog i ddweud eu dweud yn yr ymgynghoriad ar y gyllideb

Trigolion yn cael eu hannog i ddweud eu dweud yn yr ymgynghoriad ar y gyllideb

Disgrifiad
Bydd trigolion yn cael y cyfle i ddweud eu dweud unwaith eto, am y gwasanaethau mwyaf pwysig, wrth i Gyngor Rhondda Cynon Taf agor ei ymgynghoriad cyffredinol ar y gyllideb.
Dydd Mawrth 25 Tachwedd
Masnachwyr Pontypridd yn cefnogi mentrau Trefi Mwy Diogel

Masnachwyr Pontypridd yn cefnogi mentrau Trefi Mwy Diogel

Disgrifiad
Mae busnesau Pontypridd yn ymuno â ni i gwtogi nifer y troseddau ac achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y dref.
Cyngor Diogelwch ar gyfer y Nadolig

Cyngor Diogelwch ar gyfer y Nadolig

Disgrifiad
Mae'r Nadolig yn amser i ddathlu – ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny'n ddiogel!
Gwelliannau Taith Taf

Gwelliannau Taith Taf

Disgrifiad
Y gaeaf yma, bydd beicwyr a cherddwyr yn gweld nifer o welliannau i'r llwybr Taith Taf wrth iddyn nhw deithio ar hyd rhan ohono yn Rhondda Cynon Taf.
Dydd Llun 24 Tachwedd
Bwthyn Nadolig Siôn Corn

Bwthyn Nadolig Siôn Corn

Disgrifiad
Unwaith eto, bydd Siôn Corn yn ymgartrefu yn Rhondda Cynon Taf tan Noswyl Nadolig.
Wythnos y Maer, Tachwedd 9-15

Wythnos y Maer, Tachwedd 9-15

Disgrifiad
Ymunodd Maer Rhondda Cynon Taf â dinasyddion y fwrdeistref sirol yn ystod ei wythnos ddinesig Tachwedd 9-15, i gofio'r rhai hynny a wnaeth yr aberth fwyaf dros ein rhyddid.
Cefnogaeth frwd ar gyfer Rasys Nos Galan

Cefnogaeth frwd ar gyfer Rasys Nos Galan

Disgrifiad
Unwaith eto eleni, caiff Rasys Nos Galan eu noddi gan bedwar busnes a sefydliad lleol. Mae'n argoeli'n dda y bydd yn ddigwyddiad anhygoel, unwaith eto.
Dydd Gwener 21 Tachwedd
Cau Pont Fictoria

Cau Pont Fictoria

Disgrifiad
Bydd cwmni BT Openreach yn cau pont ffordd Fictoria ym Mhontypridd nos Fawrth (25 Tachwedd) ar gyfer cynnal gwaith hanfodol.
Dangos 1 I 10 O 800
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf