Newyddion

Outlook-Promo-welshCroeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Archif newyddion

NewyddionRSS FeedAtom Feed

Dydd Gwener 27 Tachwedd
Erlyn bridiwr cŵn anghyfreithlon

Erlyn bridiwr cŵn anghyfreithlon

Disgrifiad
Cafodd menyw o Rydfelen ei herlyn am yr ail dro am gynnal a rhedeg busnes bridio cŵn anghyfreithlon, diegwyddor, a thwyllodrus o'i chartref. Roedd Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi'i herlyn o'r blaen am ddrwgweithredu tebyg.
Dydd Llun 23 Tachwedd
Gwefan diogelu hanfodol newydd

Gwefan diogelu hanfodol newydd

Disgrifiad
Mae asiantaethau partner yng Nghwm Taf wedi llwyfannu Wythnos Diogelu gyntaf Cymru erioed. Gwnaethant ddefnydd o'r achlysur pwysig hwn er mwyn lansio gwefan bwysig er mwyn diogelu'r trigolion a rhoi gwybodaeth, a thawelwch meddwl iddynt.
Gweithio gyda'n gilydd mewn tywydd garw

Gweithio gyda'n gilydd mewn tywydd garw

Disgrifiad
Daw'r hydref â gwyntoedd cryfion a chawodydd trymion, a disgyn mae'r dail yn eu sgîl. Ac, wrth i'r dail ddisgyn yn gynt nag erioed, cynyddu y mae perygl llifogydd.
Cyfnod ymgynghori ar newidiadau i wasanaethau i gychwyn

Cyfnod ymgynghori ar newidiadau i wasanaethau i gychwyn

Disgrifiad
Yn dilyn penderfyniad y Cabinet i geisio barn trigolion ynglŷn â newidiadau arfaethedig i wasanaethau'r Llyfrgelloedd, Gwasanaethau Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid, a Llwybrau'r Bysiau dan gymhorthdal, bydd cyfnod ymgynghori 8 wythnos yn cychwyn ar 23 Tachwedd.
Dydd Gwener 20 Tachwedd
Cymeradwyo rhagoriaeth gofal cymdeithasol

Cymeradwyo rhagoriaeth gofal cymdeithasol

Disgrifiad
Cafodd dros 200 o wobrau, cymwysterau, ac achrediadau eu cyflwyno i bobl sydd yn rheng flaen gwaith gofalu am oedolion a phlant mwyaf agored i niwed/bregus, ac anghenus.
Dydd Mercher 18 Tachwedd
Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Disgrifiad
Mae Arweinwyr Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy'n cynnwys Arweinwyr y deg awdurdod lleol yn y De-Ddwyrain, wedi cyflwyno braslun o'u cynigion, ar gyfer Cytundeb Dinesig i Lywodraeth y Deyrnas Unedig cyn yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant.
Dydd Llun 16 Tachwedd
Cartrefi newydd ym Mhontypridd

Cartrefi newydd ym Mhontypridd

Disgrifiad
Roedd llawer o weithwyr proffesiynol ifanc yn methu rhentu eiddo yn y gorffennol. Bellach, mae rhai wedi symud i fflatiau trawiadol yng nghanol tref Pontypridd, diolch i fuddsoddi parhaus cyfredol yn y dref drwy Gyngor Rhondda Cynon Taf.
Dydd Iau 12 Tachwedd
Cyngerdd yr Ŵyl Goffa

Cyngerdd yr Ŵyl Goffa

Disgrifiad
Cynhaliwyd Cyngerdd flynyddol yr Ŵyl Goffa yng Nghanolfan Chwaraeon Cwm Rhondda, er mwyn anrhydeddu ein Lluoedd Arfog ddoe a heddiw.
Ogof Teganau Siôn Corn

Ogof Teganau Siôn Corn

Disgrifiad
Mae'r Nadolig yn agosáu eto, a bydd llond sled o hwyl yr Ŵyl yn cyrraedd Parc Treftadaeth Cwm Rhondda wrth i Ogof Siôn Corn agor ei drysau.
Dydd Gwener 6 Tachwedd
Toriadau Cyllideb yn Gorfodi'r Cabinet i Ystyried Newidiadau

Toriadau Cyllideb yn Gorfodi'r Cabinet i Ystyried Newidiadau

Disgrifiad
Bydd Cabinet y Cyngor yn trafod nifer o newidiadau i wasanaethau yr wythnos nesaf, wrth baratoi ar gyfer effaith Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant (ACW) Canghellor y Trysorlys.
Dangos 1 I 10 O 628
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf