Newyddion

Outlook-Promo-welshCroeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Archif newyddion

NewyddionRSS FeedAtom Feed

Dydd Mawrth 28 Gorffennaf
Plant Yn Mwynhau Sialens Ddarllen Gyffrous

Plant Yn Mwynhau Sialens Ddarllen Gyffrous

Disgrifiad
Bydd croeso i bob llyfrbryf ifanc o bob rhan o Rondda Cynon Taf gymryd rhan yn y Sialens a thorri'i record ddarllen ei hun. Dyma gyfle hefyd i glywed am arwyr y fro wrth i ni agor pennod nesaf Sialens Ddarllen yr Haf yn Rhondda Cynon Taf.
Dydd Gwener 24 Gorffennaf
Chwarae'r Lido yn agor yfory!

Chwarae'r Lido yn agor yfory!

Disgrifiad
Residents young and old can swing, slide and jump into action this weekend as Rhondda Cynon Taf Council can confirm the brand new Lido Play adventure playground will open tomorrow!
Cau ffordd fynydd y Rhigos

Cau ffordd fynydd y Rhigos

Disgrifiad
Mae'r Rhaglen Buddsoddi yn y Priffyrdd, sydd werth miliynau o bunnoedd ac sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Rhondda Cynon Taf, yn parhau i fynd yn ei flaen wrth i waith ar ffordd fynydd y Rhigos ddechrau yn ystod yr wythnosau nesaf.
Yr Arweinydd yn cymryd dros Twitter

Yr Arweinydd yn cymryd dros Twitter

Disgrifiad
Bydd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, yn llywio cyfrif Twitter y Cyngor - @CyngorRhCT - yn rhan o'r broses ymgynghori Trafnidiaeth Cartref i'r Ysgol.
Dydd Mercher 22 Gorffennaf
Ble mae Rhys Cycle?

Ble mae Rhys Cycle?

Disgrifiad
Fancy winning some fantastic metal related prizes, including an ipod touch? To highlight just how important it is that residents recycle as much metal and other recyclables as possible we are launching a fantastic competition – all you have to do is find Rhys Cycle!
Llyfrgell y Maerdy yn Ailagor o dan Berchnogaeth y Gymuned

Llyfrgell y Maerdy yn Ailagor o dan Berchnogaeth y Gymuned

Disgrifiad
Llyfrgell y Maerdy yw'r cyfleuster diweddaraf i ddod o dan berchnogaeth y gymuned wrth i'r Cyngor a'i bartneriaid barhau i chwilio am ffyrdd i gynnal gwasanaethau a chyfleusterau drwy ddull RhCT gyda'n Gilydd yn wyneb toriadau parhaus yn y sector cyhoeddus.
Dydd Mawrth 21 Gorffennaf
Dweud eich dweud yn y Cymoedd!

Dweud eich dweud yn y Cymoedd!

Disgrifiad
Rydyn ni'n estyn gwahoddiad i'r rheiny sy'n byw a gweithio yn y Maerdy, Glynrhedynog, Tylorstown a'r cyffiniau i achlysur hwyl yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae'r achlysur hefyd yn rhad ac am ddim. Bydd cyfle gyda nhw i ddweud eu dweud a chwarae rhan yn nyfodol y cymunedau.
Dydd Llun 20 Gorffennaf

Cegaid o Fwyd Cymru yn Dychwelyd

Disgrifiad
Mae gŵyl fwyd deuddydd ar y fwydlen eleni wrth i achlysur Cegaid o Fwyd Cymru ddod i Barc Coffa Ynysangharad, Pontypridd unwaith eto.
Dydd Gwener 17 Gorffennaf

Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2015

Disgrifiad
Mae'r fyddin werdd wedi'i chydnabod a'i gwobrwyo diolch i Wobrau Bro-garwyr Tra Mad 2015 y Cyngor.
Buddsoddiad gwerth £35 miliwn i'n Priffyrdd

Buddsoddiad gwerth £35 miliwn i'n Priffyrdd

Disgrifiad
Mae £35 miliwn o bunnoedd wedi'u buddsoddi i'n priffyrdd ledled Rhondda Cynon Taf ers 2011.
Dangos 1 I 10 O 596
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf