Newyddion

Outlook-Promo-welsh|Croeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Archif newyddion

NewyddionRss FeedAtom Feed

Dydd Mawrth 22 Ebrill
Gwaith yn dechrau ar Lido Pontypridd!

Gwaith yn dechrau ar Lido Pontypridd!

Disgrifiad
Mae gwaith ar fin dechrau i adfer un o lidos mwyaf y Deyrnas Unedig – o ran maint a phwysigrwydd hanesyddol – a hynny ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd.
Hwyl i'r teulu ym Mhen-rhys

Hwyl i'r teulu ym Mhen-rhys

Disgrifiad
Cafodd plant bach, a'u rhieni, amser bendigedig mewn achlysur Pasgaidd. Cafodd ei drefnu i fod yn ddiwrnod i'w gofio ac i arddangos y gwasanaethau sydd ar gael iddyn nhw drwy gydol y flwyddyn
Gwaith sy'n golygu cau Pont Llwyncelyn

Gwaith sy'n golygu cau Pont Llwyncelyn

Disgrifiad
Dyma atgoffa trigolion a gyrwyr y bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol yn cael ei gynnal ddydd Sul 27 Ebrill. Bydd y gwaith yn effeithio ar system un-ffordd yn y Porth.
Cyngerdd i godi arian dros achosion da

Cyngerdd i godi arian dros achosion da

Disgrifiad
Cymerodd perfformwyr ifainc a thalentog ran mewn cyngerdd adloniant ym Mhontypridd er mwyn codi arian ar gyfer Apêl Elusennau Maer Rhondda Cynon Taf.
Cerddwyr Glew yn Codi Arian i Elusennau

Cerddwyr Glew yn Codi Arian i Elusennau

Disgrifiad
Daeth 80 0 bobl ifanc a gweithwyr ieuenctid yn dyrfa gytûn i gerdded ar hyd uchelfannau'r Cymoedd er mwyn codi mwy na £1,000.
Dydd Iau 17 Ebrill
Croeso Cynnes i Fyfyrwyr o ddinas Belffast i Dde Cymru

Croeso Cynnes i Fyfyrwyr o ddinas Belffast i Dde Cymru

Disgrifiad
Cafodd myfyrwyr a staff o Goleg Methodistaidd Belffast groeso cynnes i Rondda Cynon Taf pan ddaethon nhw ar daith rygbi yma yn ddiweddar.
Gwirfoddolwr Gwych ac Ifanc yw Marco!

Gwirfoddolwr Gwych ac Ifanc yw Marco!

Disgrifiad
Mae Marco Griffiths, sydd yn ei arddegau, yn wirfoddolwr gwych - ac rydyn ni'n dyst i hynny!
Pobl ifainc ar y trywydd cywir!

Pobl ifainc ar y trywydd cywir!

Disgrifiad
Aeth pobl ifainc ddewr, ynghyd â gwirfoddolwyr a gweithwyr ieuenctid, ar yr her anodd Crwydro Cwm Rhondda er mwyn ceisio ennill Gwobr Dug Caeredin – a chodi arian ar gyfer elusen.
Dechrau Newydd yng Nghrochendy Nantgarw

Dechrau Newydd yng Nghrochendy Nantgarw

Disgrifiad
Ydych chi am ymweld ag Amgueddfa Crochendy Nantgarw? Bydd cyfle i chi fwynhau arddangosfa newydd yno. Mae wyth arlunydd wedi creu gwaith ar thema'r Gwanwyn, a bywyd newydd.
Croesfan yn Cau Dros Nos

Croesfan yn Cau Dros Nos

Disgrifiad
Mae'r cwmni Network Rail yn parhau â'i waith trwsio, adnewyddu ac adeiladu. O ganlyniad i hyn, bydd rhaid cau croesfa wastad Gorllewin Llantrisant yn Coedcae Lane, Pont-y-clun, amryw o weithiau.
Dangos 1 I 10 O 514
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf