Newyddion

Outlook-Promo-welshCroeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Archif newyddion

NewyddionRSS FeedAtom Feed

Dydd Iau 22 Ionawr
Ymgynghori ynghylch Parcio

Ymgynghori ynghylch Parcio

Disgrifiad
Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau yn Aberdâr i geisio cael barn trigolion ar gynllun parcio arfaethedig yn ardaloedd Maes y Dre, y Gadlys a Foundrytown o'r dref.
Dydd Mawrth 20 Ionawr
Cabinet i ystyried Manylion y Gyllideb

Cabinet i ystyried Manylion y Gyllideb

Disgrifiad
Wythnos nesaf, bydd y Cabinet yn ystyried sut i bontio gweddill y bwlch cyllidol mae'n ei wynebu er mwyn cyflwyno cyllideb gytbwys yn y flwyddyn ariannol nesaf.
Dydd Llun 19 Ionawr

Mwynhewch fwy o Gerddoriaeth yn y Parc!

Disgrifiad
Bydd y deuawd Scott-McNicholas yn perfformio mewn cyngerdd 'Cerddoriaeth yn y Parc' am ddim ym Marc Treftadaeth Cwm Rhondda, Trehafod, ar ddydd Gwener, Ionawr 23, 2015.
Dydd Gwener 16 Ionawr
Buddsoddiad gwerth sawl miliwn o bunnoedd yng Nghwm-bach

Buddsoddiad gwerth sawl miliwn o bunnoedd yng Nghwm-bach

Disgrifiad
Mae stryd mewn cyflwr gwael yng Nghwm-bach ger Aberdâr ar fin cael ei drawsnewid yn un o'r datblygiadau tai mwyaf modern ac effeithlon o ran ynni yng Nghwm Cynon. Mae'n rhan o brosiect adnewyddu cymdogaeth gwerth miliynau o bunnoedd.
Dydd Iau 15 Ionawr
Dweud eich Dweud am y Rasys

Dweud eich Dweud am y Rasys

Disgrifiad
Denodd Rasys Nos Galan 2014 y nifer fwyaf o redwyr yn eu hanes 56 mlynedd! Ac mae'r trefnwyr eisoes yn meddwl am sut i wella'r achlysur y tro nesaf!
Dydd Mawrth 13 Ionawr
Cofeb i Lowyr

Cofeb i Lowyr

Disgrifiad
Bydd treftadaeth mwyngloddio glo ffyniannus Cwm Rhondda yn cael ei chofio am byth gyda seremoni dadorchuddio swyddogol Cofeb Porth y Maerdy ac agoriad swyddogol o'r Ardd Goffa ym mis Ionawr.
Tywydd garw posibl ar y gorwel

Tywydd garw posibl ar y gorwel

Disgrifiad
Dyma air o gyngor i drigolion a gyrwyr fod tywydd garw posibl ar y gorwel ac yn taro'r Fwrdeistref Sirol dros y dyddiau nesaf.
Dydd Mercher 7 Ionawr
Claf profion Ebola  - canlyniad negyddol

Claf profion Ebola - canlyniad negyddol

Disgrifiad
"Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cadarnhau nad yw'r unigolyn a oedd yn cael profion am Ebola yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn gynharach heddiw yn dioddef o'r clefyd.
Achos posibl o Ebola - profion yn cael eu cynnal

Achos posibl o Ebola - profion yn cael eu cynnal

Disgrifiad
Isod, mae datganiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y mater hwn. Mae swyddogion y Cyngor yn parhau i weithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar y mater hwn a bydd y Cyngor yn darparu unrhyw gymorth sy'n ofynnol.
Dydd Llun 5 Ionawr
Ymgynghoriad: Cynigion i newid y Gwasanaeth Cerdd ac Addysg Feithrin

Ymgynghoriad: Cynigion i newid y Gwasanaeth Cerdd ac Addysg Feithrin

Disgrifiad
Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar y bydd y cyfnod ymgynghori ar newidiadau i'r arian ar gyfer Addysg Feithrin a'r Gwasanaeth Cerdd yn cael ei estyn, mae Arweinydd y Cyngor, Y Cynghorydd Andrew Morgan wedi cadarnhau'r dyddiadau ar gyfer tri sesiwn i'r cyhoedd i'w cynnal y mis yma.
Dangos 1 I 10 O 480
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf