Newyddion

Outlook-Promo-welshCroeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Archif newyddion

NewyddionRSS FeedAtom Feed

Dydd Mercher 4 Mawrth
Dechrau'n Deg i blant y Maerdy

Dechrau'n Deg i blant y Maerdy

Disgrifiad
Mae rhai o drigolion ieuengaf y Maerdy yn ymgartrefu yn eu canolfan Dechrau'n Deg newydd, fodern, liwgar ac ysbrydoledig. Mae hyn yn sgil y bartneriaeth unigryw rhwng Cyngor Rhondda Cynon Taf a Chyfeillion Ysgol Gymuned Glynrhedynog.
Sialens RhCT - Cyfleoedd yn eich cymuned

Sialens RhCT - Cyfleoedd yn eich cymuned

Disgrifiad
Mae CBS Rhondda Cynon Taf yn cynnal achlysur ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn cynnal gwasanaethau a chyfleusterau lleol yn y dyfodol. Mae hyn mewn ymateb i'r hinsawdd ariannol heriol parhaus a'r angen i edrych ar sut mae modd cynnal gwasanaethau a chyfleusterau sy'n cael eu darparu, yn hanesyddol, gan y Cyngor.
Disgwyl i'r Cabinet ystyried opsiynau ar gyfer Pwll Nofio'r Ddraenen Wen

Disgwyl i'r Cabinet ystyried opsiynau ar gyfer Pwll Nofio'r Ddraenen Wen

Disgrifiad
Following thAr ôl cau Pwll Nofio'r Ddraenen Wen yn 2014 ar sail rhesymau Iechyd a Diogelwch, bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried cynigion i fuddsoddi ym Mhwll Nofio'r Ddraenen Wen, a'i ailagor i'r cyhoedd.
Dweud eich dweud ar gynlluniau pwysig i  ddiogelu cerddwyr

Dweud eich dweud ar gynlluniau pwysig i ddiogelu cerddwyr

Disgrifiad
Mae trigolion yn cael eu hannog i ddweud eu dweud ar gynlluniau pwysig i ddiogelu cerddwyr sy'n cael eu cynnig gan Gyngor Rhondda Cynon Taf ar gyfer Aberpennar.
Agor Lido Ponty yr haf yma

Agor Lido Ponty yr haf yma

Disgrifiad
Mae Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru, ar y trywydd iawn i agor i'r cyhoedd yr haf yma.
Dydd Llun 2 Mawrth
Agoriad Swyddogol Ysgol Gynradd Gymunedol Abercynon

Agoriad Swyddogol Ysgol Gynradd Gymunedol Abercynon

Disgrifiad
Fe gafodd seremoni agoriad swyddogol o Ysgol Gynaned Abercynon a Llyfrgell, gwerth miliynau o bunnoedd, ei chynnal.
Rhondda Cynon Taf yn codi'r faner enfys

Rhondda Cynon Taf yn codi'r faner enfys

Disgrifiad
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi codi'r faner enfys ar gyfer Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol (LGBT), yn rhan o'i ymrwymiad ehangach i gefnogi ei staff a'i gymunedau o safbwynt materion amrywiaeth.
Dydd Iau 26 Chwefror
Wythnos y Maer 15-21 Chwefror

Wythnos y Maer 15-21 Chwefror

Disgrifiad
Dysgodd Maer Rhondda Cynon Taf am y gwaith bendigedig sy'n cael ei wneud gan wirfoddolwyr Mencap a chwrdd â staff mewn lle bwyta lleol, sydd wedi ennill gwobrau, yn ystod ei wythnos ddinesig 15-21 Chwefror.
Dydd Mawrth 24 Chwefror
Arddangosfa gyffrous o waith Brunel

Arddangosfa gyffrous o waith Brunel

Disgrifiad
Mae arddangosfa newydd gyffrous RHAD AC AM DDIM wedi agor ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda. Mae'r arddangosfa yn seiliedig ar waith Isambard Kindom Brunel - peiriannydd sifil gorau ei oes.
Dydd Llun 16 Chwefror
Cefnogaeth y Maer i gyn-filwyr arwrol

Cefnogaeth y Maer i gyn-filwyr arwrol

Disgrifiad
Mae Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd John Watts, yn gweld drosto'i hun y gwahaniaeth go iawn mae ei gefnogwyr elusen yn gwneud i fywydau arwyr ac arwresau lleol.
Dangos 1 I 10 O 508
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf