Newyddion

Outlook-Promo-welsh|Croeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Archif newyddion

NewyddionRss FeedAtom Feed

Dydd Llun 20 Hydref
Gweithdy Sgiliau Treftadaeth Lido Pontypridd yn llwyddiant

Gweithdy Sgiliau Treftadaeth Lido Pontypridd yn llwyddiant

Disgrifiad
Cynigiodd diwrnod sgiliau treftadaeth arbenigol, a drefnwyd drwy gynllun Lido Pontypridd, lu o weithdai ynghylch gwaith adeiladu traddodiadol.
Plac Glas i Anrhydeddu Ffatri Ceir Clasurol

Plac Glas i Anrhydeddu Ffatri Ceir Clasurol

Disgrifiad
Mae plac glas wedi'i ddadorchuddio yn Rhondda Cynon Taf i goffáu hanes gwneuthurwr car enwog yng Nghymru.
Cerddoriaeth yn y Parc

Cerddoriaeth yn y Parc

Disgrifiad
Duo Scott-McNicholas will perform at a free 'Music at the Park' concert at the Rhondda Heritage Park, Trehafod, on Friday, October 24, 2014.
Dydd Gwener 17 Hydref
Cyngerdd Goffa

Cyngerdd Goffa

Disgrifiad
Mae'r Cyngerdd Goffa blynyddol yn digwydd yng Nghanolfan Chwaraeon Cwm Rhondda ddydd Sul, 2 Tachwedd, i anrhydeddu ein Lluoedd Arfog - y gorffennol a'r presennol.
Rhialtwch Calan Gaeaf

Rhialtwch Calan Gaeaf

Disgrifiad
Chwilio am rywbeth gwahanol i'w wneud Calan Gaeaf eleni? Dewch i Barc Treftadaeth y Rhondda.
Gwaith cynnal a chadw brys - e-gyfrifon

Gwaith cynnal a chadw brys - e-gyfrifon

Disgrifiad
Essential maintenance
'Byddwch yn barod'

'Byddwch yn barod'

Disgrifiad
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn annog ei drigolion i gael gwared ar ddail sy wedi disgyn o amgylch draeniau os yn bosibl, i geisio atal llifogydd yn y dyfodol.
Dydd Iau 16 Hydref
Calan Gaeaf 'Gwyrdd'

Calan Gaeaf 'Gwyrdd'

Disgrifiad
Wrth i Galan Gaeaf nesáu, rydyn ni'n annog trigolion i fod yn 'wyrdd' drwy lenwi eu biniau gwyrdd gyda'u gweddillion bwyd dychrynllyd ac arbed arian i ddefnyddio ar gyfer gwisgoedd arswydus.
Dydd Mercher 15 Hydref
Cynllun Lliniaru Llifogydd ar fin dechrau!

Cynllun Lliniaru Llifogydd ar fin dechrau!

Disgrifiad
Bydd 372 o gartrefi a 3 busnes yn elwa o dros £2.5m o gyllideb ar gyfer gwaith lliniaru llifogydd.
Wythnos y Maer

Wythnos y Maer

Disgrifiad
Yn rhan o'r wythnos ddinesig, rhoddodd Maer Rhondda Cynon Taf Ryddfraint y Fwrdeistref Sirol i ddinesydd uchel ei barch a chynhaliodd noson lwyddiannus er budd elusennau.
Dangos 1 I 10 O 745
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf