Newyddion

Outlook-Promo-welsh|Croeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Archif newyddion

NewyddionRss FeedAtom Feed

Dydd Gwener 21 Tachwedd
Cau Pont Fictoria dros y penwythnos

Cau Pont Fictoria dros y penwythnos

Disgrifiad
Bydd cwmni BT Openreach yn cau pont ffordd Fictoria ym Mhontypridd dros y penwythnos yma ar gyfer cynnal gwaith hanfodol.
Dydd Iau 20 Tachwedd
Ymgynghori ar Gynllun Parcio yn parhau

Ymgynghori ar Gynllun Parcio yn parhau

Disgrifiad
Mae ail gam o'r broses ymgynghori ar gynlluniau parcio i drigolion ym Mhontypridd a Threfforest yn cael ei gynnal.
Dydd Mercher 19 Tachwedd
Gweithlu TG yn dathlu llwyddiant

Gweithlu TG yn dathlu llwyddiant

Disgrifiad
Mae achlysur sy'n dathlu menter newydd rhwng Cyngor Rhondda Cynon Taf a Microsoft wedi talu teyrnged i gyflawnwyr uchel y Fwrdeistref Sirol.
Cymryd rhan yn y rasys o bedwar ban y byd

Cymryd rhan yn y rasys o bedwar ban y byd

Disgrifiad
Mae Rasys Ffordd Nos Galan wir yn rhyfeddod byd-eang, gyda chystadleuwyr yn dod ynghyd yn Rhondda Cynon Taf o bedwar ban y byd unwaith eto Nos Galan yma.
Paratowch i Ymweld ag Ogof Siôn Corn

Paratowch i Ymweld ag Ogof Siôn Corn

Disgrifiad
Fyddai adeg y Nadolig ddim yn gyflawn heb ymweliad teulu i Ogof Siôn Corn, wedi'i lleoli ar safle twristiaeth gorau Cyngor Rhondda Cynon Taf.
Dydd Mawrth 18 Tachwedd
Rhowch eich cwestiynau i'r GGD – drwy Drydar!

Rhowch eich cwestiynau i'r GGD – drwy Drydar!

Disgrifiad
Mae modd i rieni a chynhalwyr yn Rhondda Cynon Taf gyfathrebu gyda Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Cyngor drwy'r cyfryngau cymdeithasol ddydd Mawrth, Tachwedd 18, 2014, yn ystod Diwrnod Deialu GGD Cenedlaethol.
Dydd Llun 17 Tachwedd
Croesawu cofeb rhyfel oedd wedi'i hen anghofio gartref

Croesawu cofeb rhyfel oedd wedi'i hen anghofio gartref

Disgrifiad
Mae cofeb o'r Rhyfel Byd Cyntaf sy'n cynnwys enwau 12 o filwyr a fu farw dros ryddid wedi dychwelyd i Gwm Rhondda, diolch i brosiect gan ddisgyblion ysgol lleol.
Dydd Gwener 14 Tachwedd
Newidiadau i Lwybrau'r Bysiau yng Nghilfynydd

Newidiadau i Lwybrau'r Bysiau yng Nghilfynydd

Disgrifiad
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi gweithio gyda chwmni Stagecoach i ddarparu teithiau bysiau min nos ychwanegol trwy Gilfynydd.
Mae angen eich sylwadau chi!

Mae angen eich sylwadau chi!

Disgrifiad
Rhondda Cynon Taf Council is asking residents for their views on how their transport will look from 2015 and beyond.
Gwasanaeth Arloesol y Cyngor yn Ennill Gwobr Genedlaethol

Gwasanaeth Arloesol y Cyngor yn Ennill Gwobr Genedlaethol

Disgrifiad
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi ennill gwobr y DU am gywirdeb ei raglen Gwybodaeth Strydoedd sy'n caniatáu i drigolion ddod o hyd i ystod eang o wasanaethau drwy'r rhyngrwyd neu wrth gysylltu â'r Cyngor.
Dangos 1 I 10 O 791
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf