Newyddion

Outlook-Promo-welshCroeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Archif newyddion

NewyddionRSS FeedAtom Feed

Dydd Gwener 17 Ebrill
Galwad olaf i gofrestru

Galwad olaf i gofrestru

Disgrifiad
Ebrill ydy'r dyddiad olaf ar gyfer cofrestru i fwrw pleidlais yn yr etholiad cyffredinol.
Dydd Iau 2 Ebrill
Iechyd da i dafarnwr a thafarnwraig o Don Pentre!

Iechyd da i dafarnwr a thafarnwraig o Don Pentre!

Disgrifiad
"Iechyd da!" Dyna neges y cyn-dafarnwyr Gwyn a Pamela Lewis, Pentre, ar ôl 60 mlynedd o briodas hapus.
Erlyn Dynion o'r Rhondda am Ffugio Nwyddau

Erlyn Dynion o'r Rhondda am Ffugio Nwyddau

Disgrifiad
Bu bron i ddau ffugiwr nwyddau o'r Rhondda gael eu carcharu yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Dîm Safonau Masnach Rhondda Cynon Taf. Roedd y ddau wedi datblygu menter ffugio DVDau, cryno-ddisgiau, a ffilmiau pornograffig.
Dydd Mercher 1 Ebrill
Gwaith traffig yn parhau ger Fiddler's Elbow

Gwaith traffig yn parhau ger Fiddler's Elbow

Disgrifiad
Mae mesurau traffig yn parhau i fod mewn grym ar hyd Traphont Fiddler's Elbow ar yr A472.
Cyhoeddi Buddsoddiad mewn Cynllun Lliniaru Llifogyddnnounced

Cyhoeddi Buddsoddiad mewn Cynllun Lliniaru Llifogyddnnounced

Disgrifiad
Disgwylir i breswylwyr yn Abercynon elwa ar fuddsoddiad o £50,000 gan y Cyngor i fynd i'r afael â'r risg tymor hir sy'n bod ers tro o lifogydd ar y priffyrdd yn Wood Road.
Bydd gwaith cwblhau pedwar cynllun llifogydd hanfodol yn cyrraedd pen ei daith y gwanwyn hwn.

Bydd gwaith cwblhau pedwar cynllun llifogydd hanfodol yn cyrraedd pen ei daith y gwanwyn hwn.

Disgrifiad
Mae'r difrod a all ddod yn sgîl llifogydd wedi effeithio ar Nant Gwawr yn Aberaman, Nant-y-Fedw yn Abercynon, Nant Cae Dudwg yng Nghilfynydd, a Bwllfa Road, Cwmdâr, yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Bydd cwblhau'r cynlluniau hyn i raddau helaeth yn lleihau risg digwyddiadau llifogydd yn y dyfodol.
Dydd Mawrth 31 Mawrth
Easter Opening Hours

Easter Opening Hours

Disgrifiad
Mae'r holl ganolfannau hamdden wedi cadarnhau eu horiau agor Gŵyl Banc y Pasg ar gyfer y penwythnos nesaf - a thrigolion o bob oed yn cael eu gwahodd i weld beth yw eu lleoliad lleol yn cynnig ystod y penwythnos hir !
Paratoi ar gyfer gwahardd manwerthwyr rhag arddangos tybaco

Paratoi ar gyfer gwahardd manwerthwyr rhag arddangos tybaco

Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Rhondda Cynon Taf yn parhau â'r gwaith i sicrhau dydy siopau yn y Fwrdeistref Sirol ddim yn arddangos cynhyrchion tybaco erbyn 6 Ebrill.
Gorchymyn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol i Lanc o Drealaw

Gorchymyn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol i Lanc o Drealaw

Disgrifiad
Roedd llanc o Drealaw wedi dweud wrth yr Heddlu na hidiai fod yr Heddlu o hyd yn derbyn adroddiadau amdano am ei ymddygiad gwrthgymdeithasol gan na fyddai 'dim byd byth yn cael ei wneud'. Bellach, mae'r llanc yn wrthrych Gorchymyn sy'n gosod sancsiynau ar yr hyn y caiff ei wneud, a chyda phwy y caiff gysylltu yn gyhoeddus..
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn nodi gwaith Cyngor RhCT i greu cymunedau sy'n gyfeillgar i oed

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn nodi gwaith Cyngor RhCT i greu cymunedau sy'n gyfeillgar i oed

Disgrifiad
Mae Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, wedi cyflwyno i Gyngor Rhondda Cynon Taf gopi o'r adduned/addewid Ewrop-gyfan a wnaeth ef i weithio mewn partneriaeth i sicrhau cael cymunedau sy'n gyfeillgar i oed at y dyfodol.
Dangos 1 I 10 O 536
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf