Newyddion

Outlook-Promo-welsh|Croeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Archif newyddion

NewyddionRss FeedAtom Feed

Dydd Gwener 22 Awst
Cau ffordd dros Ŵyl y Banc ger Aberpennar

Cau ffordd dros Ŵyl y Banc ger Aberpennar

Disgrifiad
Bydd gwaith arolwg hanfodol yn cael ei gynnal ar y bont sy'n cysylltu â'r A470 rhwng Abercynon a Nelson (traphont Fiddlers Elbow yr A472) dros y penwythnos yma – 23 a 24 Awst.
Register Online For Nos Galan Road Races

Register Online For Nos Galan Road Races

Disgrifiad
Mae cofrestru ar lein ar gyfer Rasys Nos Galan byd enwog, Aberpennar, ar fin agor
Dydd Iau 21 Awst
Erlyn Adeiladwr am dwyll

Erlyn Adeiladwr am dwyll

Disgrifiad
Daeth rheolwr busnes yn y Porth o fewn trwch blewyn i gael ei garcharu am gyflawni twyll trwy dderbyn taliadau am waith sydd heb gael ei orffen neu heb gael ei ddechrau.
Cyhoeddi Canlyniadau TGAU

Cyhoeddi Canlyniadau TGAU

Disgrifiad
Mae canlyniadau gorau erioed yn hanes Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cael eu cyhoeddi heddiw.
Llysgenhadon ifainc yn ymweld â Gwlad Pwyl

Llysgenhadon ifainc yn ymweld â Gwlad Pwyl

Disgrifiad
Mae pobl ifainc o bob cwr o ardal Rhondda Cynon Taf wedi cryfhau cyfeillgarwch rhyngwladol wrth iddyn nhw ymweld â Gwlad Pwyl. Roedd yr ymweliad yn rhan o'r daith gyfnewid ryngwladol i bobl ifainc sy'n cael ei chynnal bob blwyddyn.
Dydd Mercher 20 Awst
Hoffi Gwasanaethau Hamdden'

Hoffi Gwasanaethau Hamdden'

Disgrifiad
Beth am fanteisio ar weithgareddau yn y dŵr ac ystyried chwaraeon newydd? Y cyfan y bydd angen i chi ei wneud yw clicio 'hoffi' ar dudalen Gwasanaethau Hamdden Cyngor Rhondda Cynon Taf ar Facebook.
Dydd Llun 18 Awst
Darganfod cefn gwlad rhyfeddol trwy gerdded

Darganfod cefn gwlad rhyfeddol trwy gerdded

Disgrifiad
Gall cerddwyr fwynhau cerdded yng nghefn gwlad Rhondda Cynon Taf unwaith i Ŵyl Gerdded y Cymoedd 2014 ddechrau fis nesaf.
Lansio Rhaglen Gwella Treflun a Mwy Pontypridd

Lansio Rhaglen Gwella Treflun a Mwy Pontypridd

Disgrifiad
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi lansio rhaglen fuddsoddi newydd ar gyfer adnewyddu adeiladau masnachol a defnyddio eiddo gwag ym Mhontypridd.
Dysgwch mwy am hanes diddorol y Fwrdeistref Sirol

Dysgwch mwy am hanes diddorol y Fwrdeistref Sirol

Disgrifiad
Bydd haneswyr brwdfrydig ledled y Fwrdeistref yn cael pleser mawr wrth lansio Rhaglen Drysau Agored eleni.
Dydd Gwener 15 Awst
Cyhoeddi Canlyniadau Safon Uwch

Cyhoeddi Canlyniadau Safon Uwch

Disgrifiad
Mae cannoedd o fyfyrwyr Safon Uwch a Safon UG ledled Rhondda Cynon Taf wedi newid y drefn yng Nghymru drwy gynyddu'r canran sy wedi cyrraedd graddau uwch.
Dangos 1 I 10 O 679
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf