Newyddion

Outlook-Promo-welshCroeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Archif newyddion

NewyddionRSS FeedAtom Feed

Dydd Iau 18 Rhagfyr
Wythnos lwyddiannus i'r Maer

Wythnos lwyddiannus i'r Maer

Disgrifiad
Mae hi wedi bod yn wythnos o ddathliadau Nadoligaidd, teuluol a chymunedol (ac adegau o falchder) ar gyfer Maer Rhondda Cynon Taf, John Watts. Cafodd gyfle i weld pa mor werth chweil mae gwaith caled yr achosion da mae'n ei gefnogi, a hynny â naws dymhorol!
Dydd Mercher 17 Rhagfyr
Apêl Siôn Corn 2014

Apêl Siôn Corn 2014

Disgrifiad
Diolch i haelioni rhyfeddol y cyhoedd, mae cannoedd o anrhegion Nadolig yn cael eu darparu i blant ledled y Fwrdeistref Sirol fel rhan o Apêl Siôn Corn 2014 y Cyngor.
Estyn cyfnod ymgynghori

Estyn cyfnod ymgynghori

Disgrifiad
The Council's Cabinet today agreed to extend the consultation on changes to the funding of nursery and music education in the County Borough.
Dydd Mawrth 16 Rhagfyr
Wythnos y Maer, 30 Tachwedd - 6 Rhagfyr

Wythnos y Maer, 30 Tachwedd - 6 Rhagfyr

Disgrifiad
Cafodd y darlledwr profiadol o Gymru, Dewi Griffiths, ei longyfarch ar ei yrfa hir gan Faer Rhondda Cynon Taf yn ystod yr wythnos ddinesig 30 Tachwedd - 6 Rhagfyr.
Dydd Llun 15 Rhagfyr
Gorchymyn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol i ferch ifanc o Ben-rhys

Gorchymyn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol i ferch ifanc o Ben-rhys

Disgrifiad
Mae merch ifanc o Ben-rhys wedi cael Gorchymyn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol oherwydd ei hymddygiad wedi'i sbarduno gan alcohol a chyffuriau.
Panto disglair yn llwyddiant mawr gyda'r disgyblion!

Panto disglair yn llwyddiant mawr gyda'r disgyblion!

Disgrifiad
Mae miloedd o blant ledled Rhondda Cynon Taf wedi mwynhau pleser Nadoligaidd arbennig eleni – gweld pantomeim blynyddol y Cyngor.
Clod i Gynhalwyr/ Gofalwyr Maeth

Clod i Gynhalwyr/ Gofalwyr Maeth

Disgrifiad
Mae rhieni maeth, sydd rhyngddyn nhw, wedi gofalu am gannoedd o bobl ifainc mwyaf bregus ac anghenus y sir am bron 250 o flynyddoedd, wedi cael eu cymeradwyo a'u diolch yr wythnos yma.
Newidiadau i Wasanaethau Bysiau yng Nghilfynydd

Newidiadau i Wasanaethau Bysiau yng Nghilfynydd

Disgrifiad
Bydd newidiadau i wasanaethau bysiau rhwng Pontypridd a Chilfynydd yn cael eu cyflwyno heddiw (15 Rhagfyr 2014).
Dydd Gwener 12 Rhagfyr
Trefniadau Cludo Disgyblion

Trefniadau Cludo Disgyblion

Disgrifiad
Yn y flwyddyn newydd, bydd Cabinet y Cyngor yn trafod darpariaeth cludiant i ddisgyblion o'r cartref i'r ysgol (cludo disgyblion).
Teulu o bedwar yn osgoi mynd i'r carchar dros y Nadolig

Teulu o bedwar yn osgoi mynd i'r carchar dros y Nadolig

Disgrifiad
O drwch blewyn, mae teulu o droseddwyr o Gwm Cynon wedi osgoi mynd i'r carchar dros y Nadolig am werthu dillad a chyfwisgoedd dylunio ffug dros y we.
Dangos 1 I 10 O 833
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf