Newyddion

Outlook-Promo-welshCroeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Archif newyddion

NewyddionRSS FeedAtom Feed

Dydd Mercher 30 Medi
Lee yn dod yn ôl i lansio partneriaeth achub bywyd

Lee yn dod yn ôl i lansio partneriaeth achub bywyd

Disgrifiad
Achubodd staff Gwasanaeth Hamdden Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi achub bywyd Lee Williams, tad o Tylorstown ag offer a chyfarpar oedd ar y safle diolch i bartneriaeth arloesol â Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (GAC).
Dydd Iau 24 Medi
Agor campfa newydd yng Nghanolfan Hamdden y Ddraenen Wen

Agor campfa newydd yng Nghanolfan Hamdden y Ddraenen Wen

Disgrifiad
Fis yma, cafodd y gampfa newydd yng Nghanolfan Hamdden y Ddraenen Wen ei hagor yn swyddogol gan y Cynghorydd Ann Crimmings. .
Y Cyflog Byw yn Rhondda Cynon Taf cam yn agosach

Y Cyflog Byw yn Rhondda Cynon Taf cam yn agosach

Disgrifiad
Bydd Cabinet heddiw (dydd Iau) yn ystyried manylion cyflwyno'r Cyflog Byw yn dilyn ymrwymiad Arweinydd y Cyngor fis Mehefin.
Dydd Iau 3 Medi
Cabinet i gefnogi'i ganolfannau hamdden drwy fuddsoddi dros filiwn

Cabinet i gefnogi'i ganolfannau hamdden drwy fuddsoddi dros filiwn

Disgrifiad
Yr wythnos yma, bydd y cabinet yn ystyried cynigion i fuddsoddi £1.5 miliwn mewn tair canolfan hamdden.
Dydd Mercher 2 Medi
Ydych chi wedi ystyried dod yn rhiant maeth?

Ydych chi wedi ystyried dod yn rhiant maeth?

Disgrifiad
Ydy rhoi cartref i rai o bobl ifainc y fwrdeistref sirol sy fwyaf agored i niwed yn rhywbeth rydych chi wedi'i ystyried neu wedi eisiau'i wneud erioed? Efallai ei fod e ond dydych chi ddim wedi cymryd y cam cyntaf eto.
Dydd Mercher 26 Awst
Cartref newydd sbon am lai na £90,000 diolch i gynllun Homestep

Cartref newydd sbon am lai na £90,000 diolch i gynllun Homestep

Disgrifiad
Mae cyfle gan brynwyr 'tro cyntaf' i fod yn berchen ar gartrefi eu hunain am lai na £88,000, diolch i gynllun 'Homestep' Cyngor Rhondda Cynon Taf.
Dydd Llun 24 Awst
Jay yn ennill cystadleuaeth Gwresogi ac Arbed

Jay yn ennill cystadleuaeth Gwresogi ac Arbed

Disgrifiad
Dangosodd Jay Eades ei wybodaeth ynglŷn â materion arbed ynni yn ystod ymweliad ag achlysur Cegaid o Fwyd Cymru y Cyngor – a fe enillodd.
Dydd Mercher 19 Awst

Ymgynghoriad ailgynllunio'r Wefan

Disgrifiad
Rydyn ni'n gwella ein gwefan.
Dydd Mawrth 18 Awst
Lido Play Is Open

Lido Play Is Open

Disgrifiad
Hundreds of people enjoyed the brand new Lido Play adventure playground when it opened this weekend.
Dewch yn rhan o Linkedin gyda'r Clwb Busnes!

Dewch yn rhan o Linkedin gyda'r Clwb Busnes!

Disgrifiad
Yn dilyn llwyddiant achlysur 'Rhagoriaeth mewn Marchnata' mae Clwb Busnes Rhondda Cynon Taf yn falch i gyhoeddi bydd ei achlysur nesaf yn canolbwyntio ar bŵer LinkedIn.
Dangos 1 I 10 O 607
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf