Newyddion

Outlook-Promo-welsh|Croeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Archif newyddion

NewyddionRss FeedAtom Feed

Dydd Mawrth 22 Ebrill
Gwaith sy'n golygu cau Pont Llwyncelyn

Gwaith sy'n golygu cau Pont Llwyncelyn

Disgrifiad
Dyma atgoffa trigolion a gyrwyr y bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol yn cael ei gynnal ddydd Sul 27 Ebrill. Bydd y gwaith yn effeithio ar system un-ffordd yn y Porth.
Cyngerdd i godi arian dros achosion da

Cyngerdd i godi arian dros achosion da

Disgrifiad
Cymerodd perfformwyr ifainc a thalentog ran mewn cyngerdd adloniant ym Mhontypridd er mwyn codi arian ar gyfer Apêl Elusennau Maer Rhondda Cynon Taf.
Cerddwyr Glew yn Codi Arian i Elusennau

Cerddwyr Glew yn Codi Arian i Elusennau

Disgrifiad
Daeth 80 0 bobl ifanc a gweithwyr ieuenctid yn dyrfa gytûn i gerdded ar hyd uchelfannau'r Cymoedd er mwyn codi mwy na £1,000.
Dydd Iau 17 Ebrill
Gwirfoddolwr Gwych ac Ifanc yw Marco!

Gwirfoddolwr Gwych ac Ifanc yw Marco!

Disgrifiad
Mae Marco Griffiths, sydd yn ei arddegau, yn wirfoddolwr gwych - ac rydyn ni'n dyst i hynny!
Pobl ifainc ar y trywydd cywir!

Pobl ifainc ar y trywydd cywir!

Disgrifiad
Aeth pobl ifainc ddewr, ynghyd â gwirfoddolwyr a gweithwyr ieuenctid, ar yr her anodd Crwydro Cwm Rhondda er mwyn ceisio ennill Gwobr Dug Caeredin – a chodi arian ar gyfer elusen.
Dechrau Newydd yng Nghrochendy Nantgarw

Dechrau Newydd yng Nghrochendy Nantgarw

Disgrifiad
Ydych chi am ymweld ag Amgueddfa Crochendy Nantgarw? Bydd cyfle i chi fwynhau arddangosfa newydd yno. Mae wyth arlunydd wedi creu gwaith ar thema'r Gwanwyn, a bywyd newydd.
Croesfan yn Cau Dros Nos

Croesfan yn Cau Dros Nos

Disgrifiad
Mae'r cwmni Network Rail yn parhau â'i waith trwsio, adnewyddu ac adeiladu. O ganlyniad i hyn, bydd rhaid cau croesfa wastad Gorllewin Llantrisant yn Coedcae Lane, Pont-y-clun, amryw o weithiau.
Gweithredu yn Erbyn Parcio Anghyfreithlon ym Mhontypridd

Gweithredu yn Erbyn Parcio Anghyfreithlon ym Mhontypridd

Disgrifiad
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf a Heddlu De Cymru am weithredu yn erbyn modurwyr sy'n parcio yn anghyfreithlon yn yr arosfannau tacsi newydd yng nghanol tref Pontypridd.
Chwaraeon yn ystod y Gwanwyn - ewch amdani!

Chwaraeon yn ystod y Gwanwyn - ewch amdani!

Disgrifiad
A fu Marathon Llundain neu Bencampwriaeth y Meistri (golff) y penwythnos yma yn eich ysbrydoli? Ydych chi'n ystyried bod yn fwy bywiog y Gwanwyn yma?
Dydd Gwener 11 Ebrill
Croeso cynnes nôl i Benwythnos Mawr Ponty!

Croeso cynnes nôl i Benwythnos Mawr Ponty!

Disgrifiad
Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o gyhoeddi y bydd Penwythnos Mawr Ponty YN dychwelyd eleni!
Dangos 1 I 10 O 508
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf