Newyddion

Outlook-Promo-welshCroeso i adran newyddion Cyngor Rhondda Cynon Taf. Yma, fe gewch chi’r newyddion diweddaraf am waith y Cyngor yn ogystal â lluniau, gwybodaeth am achlysuron, a llawer rhagor.

Cliciwch ar y llun ar y dde i weld y rhifyn diweddaraf o ‘Rhagolygon/Outlook’ – papur newydd y Cyngor. Bydd ein Swyddfa’r Wasg yn paratoi rhifynnau sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn.

Hoffech chi ragor o fanylion am rywbeth sy’n ymddangos mewn rhifyn? Oes darn o newyddion hoffech chi’i rannu? Cysylltwch â’n Swyddfa’r Wasg: CysylltiadauCyhoeddus@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Archif newyddion

NewyddionRSS FeedAtom Feed

Dydd Mercher 26 Awst
Cartref newydd sbon am lai na £90,000 diolch i gynllun Homestep

Cartref newydd sbon am lai na £90,000 diolch i gynllun Homestep

Disgrifiad
Mae cyfle gan brynwyr 'tro cyntaf' i fod yn berchen ar gartrefi eu hunain am lai na £88,000, diolch i gynllun 'Homestep' Cyngor Rhondda Cynon Taf.
Dydd Llun 24 Awst
Jay yn ennill cystadleuaeth Gwresogi ac Arbed

Jay yn ennill cystadleuaeth Gwresogi ac Arbed

Disgrifiad
Dangosodd Jay Eades ei wybodaeth ynglŷn â materion arbed ynni yn ystod ymweliad ag achlysur Cegaid o Fwyd Cymru y Cyngor – a fe enillodd.
Dydd Mercher 19 Awst

Ymgynghoriad ailgynllunio'r Wefan

Disgrifiad
Rydyn ni'n gwella ein gwefan.
Dydd Mawrth 18 Awst
Lido Play Is Open

Lido Play Is Open

Disgrifiad
Hundreds of people enjoyed the brand new Lido Play adventure playground when it opened this weekend.
Dewch yn rhan o Linkedin gyda'r Clwb Busnes!

Dewch yn rhan o Linkedin gyda'r Clwb Busnes!

Disgrifiad
Yn dilyn llwyddiant achlysur 'Rhagoriaeth mewn Marchnata' mae Clwb Busnes Rhondda Cynon Taf yn falch i gyhoeddi bydd ei achlysur nesaf yn canolbwyntio ar bŵer LinkedIn.
Dydd Gwener 14 Awst
Plant dan 12 oed yn cael mynediad am ddim i'r Lido yn barhaol

Plant dan 12 oed yn cael mynediad am ddim i'r Lido yn barhaol

Disgrifiad
Bydd ymrwymiad i gynnig mynediad am ddim i weithgareddau yn y dŵr yn y Lido, sy gwerth £6M, yn cael ei gyflawni.
Dydd Mawrth 11 Awst
Cyhoeddi Buddsoddiad £500k i Fannau Chwarae

Cyhoeddi Buddsoddiad £500k i Fannau Chwarae

Disgrifiad
Wythnosau yn unig ar ôl agor parc chwarae antur Chwarae'r Lido, ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, mae'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd y Cyngor, wedi cadarnhau buddsoddiad hanner miliwn o bunnoedd ychwanegol i fannau chwarae plant ledled y Fwrdeistref Sirol.
Dydd Llun 10 Awst
Cymeradwyo disgyblion ysbrydoledig.

Cymeradwyo disgyblion ysbrydoledig.

Disgrifiad
Mae disgyblion ysbrydoledig, sy'n ymrói i lwyddiant academaidd a gwneud y gorau o gyfleoedd sydd ar gael iddynt, wedi cael eu cymeradwyo mewn seremoni gwobrwyo flynyddol.
Dydd Mawrth 28 Gorffennaf
Plant Yn Mwynhau Sialens Ddarllen Gyffrous

Plant Yn Mwynhau Sialens Ddarllen Gyffrous

Disgrifiad
Bydd croeso i bob llyfrbryf ifanc o bob rhan o Rondda Cynon Taf gymryd rhan yn y Sialens a thorri'i record ddarllen ei hun. Dyma gyfle hefyd i glywed am arwyr y fro wrth i ni agor pennod nesaf Sialens Ddarllen yr Haf yn Rhondda Cynon Taf.
Dydd Gwener 24 Gorffennaf
Cau ffordd fynydd y Rhigos

Cau ffordd fynydd y Rhigos

Disgrifiad
Mae'r Rhaglen Buddsoddi yn y Priffyrdd, sydd werth miliynau o bunnoedd ac sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Rhondda Cynon Taf, yn parhau i fynd yn ei flaen wrth i waith ar ffordd fynydd y Rhigos ddechrau yn ystod yr wythnosau nesaf.
Dangos 1 I 10 O 602
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf