Marciau ac arwyddion ffyrdd – arwyddion ffyrdd

Arwyddion Traffig

Mae rhaid i’r Cyngor awdurdodi a gosod yr holl arwyddion traffig ar briffyrdd Rhondda Cynon Taf. Mae’n rhaid iddynt gydymffurfio â’r rheolau a’r rheoliadau a osodwyd gan yr Adran Drafnidiaeth.

Mae’r Awdurdod Priffyrdd yn darparu arwyddion er mwyn rhoi rhybudd neu wybodaeth neu gyfarwyddiadau i ddefnyddwyr ffyrdd.

Mae dolen yr Highway Code (gwefan allanol) yn rhoi enghreifftiau o’r arwyddion mwyaf cyffredin sy’n cael eu defnyddio fel arfer. Rhennir yr arwyddion yn grwpiau penodol:

  • arwyddion rheoliadol – crwn yn bennaf (gydag ymyl goch neu gefndir glas).
  • arwyddion rhybudd – triongl yn bennaf.
  • arwyddion cyfarwyddiadau – petryal yn bennaf. Yn darparu gwybodaeth teithio fel cyrchfannau neu drefn y ffordd.
  • arwyddion gwybodaeth – petryal yn bennaf.

Arwyddion Twristiaeth

Mae arwyddion twristiaeth yn rhoi cyfle pwysig i fusnesau twristiaeth a’r economi leol a chânt eu gweithredu’n gadarnhaol ac yn adeiladol.

Y prif ddiben yw arwain yn ddiogel y rheiny sy’n dymuno ymweld â chyrchfan dwristiaeth ar hyd y llwybr mwyaf priodol ar gyfer cyfnod olaf eu taith, ac fel arfer ceir arwyddion o’r ffordd dosbarth ‘A’ agosaf.

Ar gyfer atyniadau twristiaid sy’n dymuno gwneud cais am arwyddion twristiaeth, mae pecyn cais ar gael gan y Cyngor. Mae mwy o fanylion a chyngor ar gael gan yr adran rheoli traffig – gweler y manylion cyswllt uchod.

Telir costau darparu, dylunio a chynnal yr arwyddion gan berchenogion yr atyniad twristiaid.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 01443 494700
Ffacs: 01443 494888
E-bost: customerservices@rhondda-cynon-taff.gov.uk