Ffyrdd a Phriffyrdd – cryfhau pontydd

Ym mis Chwefror 2001, codwyd uchafswm y pwysau a ganiateir ar gyfer lorïau i 44 tunnell. Rydyn ni wedi asesu pob pont i wneud yn siŵr eu bod yn gallu dod i ben â’r pwysau’n ddiogel.

Hyd nes y bydd y gwaith o gryfhau’r pontydd wedi’i gwblhau, mae diogelwch y cyhoedd yn cael ei gynnal ar y pontydd hynny oedd yn rhy wan yn yr asesiad drwy ddefnyddio cyfyngiadau ar bwysau neu fesurau a chyfyngiadau eraill.

Pontydd sydd ar brif ffyrdd fydd yn cael eu cryfhau’n gyntaf. Ar gyfer pontydd sy’n is na’r safon ac sydd ddim ar y prif rwydwaith ffyrdd, rhaid penderfynu os ydyn ni am osod cyfyngiadau pwysau parhaol yn hytrach na chryfhau’r bont. Bydd pob pont yn cael ei hystyried yn unigol gan roi ystyriaeth i ddiogelwch a ffactorau economaidd ac amgylcheddol.

Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar:
Ffôn: 01443 494700