Llwythi anarferol

Yr enw ar symud llwythi mawr neu drwm yw 'llwythi anarferol'

Abnormal LoadCyn i gludwr allu symud llwyth sy’n llwyth ‘anarferol’ (er enghraifft llwythi sydd â phwysau gros sy’n fwy na 40 tunnell), mae’n rhaid iddo ddweud wrth yr Heddlu a chael caniatâd yr Heddlu. Hefyd, os yw’r pwysau gros neu bwysau’r echelau’n drymach na’r rheini sy’n cael eu nodi yn y rheoliadau Adeiladu a Defnydd, mae’n rhaid i’r cludwr ddigolledu Awdurdod y Priffyrdd a pherchennog pob pont ar hyd y llwybr arfaethedig (e.e. Network Rail).

Mewn egwyddor, gall llwyth anarferol fynd ar unrhyw ffordd os yw’r cludwr yn cydymffurfio â’r gyfraith. Mae rhai ffyrdd yn fwy addas ac yn cael eu defnyddio’n amlach e.e. Ffyrdd Dosbarth A.

Cyfnodau Rhybudd

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i gludwr roi o leiaf dau ddiwrnod clir o rybudd i’r Heddlu, Awdurdod y Priffyrdd a pherchnogion pontydd cyn symud y llwyth.

Mae’r cyfnod rhybudd ar gyfer llwythi sydd dros 150 tunnell, 6.1 metr o led neu 27.4 metr o hyd yn wahanol, ac mae'n rhaid i gludwyr sy’n symud llwythi o’r fath gael gorchymyn arbennig gan yr Adran Drafnidiaeth.

Am fanylion llawn gofynion rhybudd ar gyfer llwythi mawr neu drwm, lawrlwythwch ddogfen yr Adran Drafnidiaeth isod (Saesneg): http://www.dft.gov.uk/