Cyfrifon blynyddol

Bob blwyddyn, mae’n rhaid i’r Cyngor baratoi 'Datganiad o Gyfrifon' sy’n rhestru ei holl weithgareddau ariannol yn ystod y flwyddyn. Mae’r datganiad yn cael ei baratoi yn unol â fframwaith statudol, ac mae’n cynnwys gwybodaeth am:

  • Gost y gwasanaethau mae’r Cyngor yn eu darparu;
  • Ffynonellau’r arian mae’r Cyngor yn ei ddefnyddio i dalu am y gwasanaethau hyn;
  • Gwerth asedau a rhwymedigaethau’r Cyngor ar ddiwedd y flwyddyn.

Bydd archwiliad allanol yn cael ei gynnal ar y datganiad er mwyn gwneud yn siŵr bod y Cyngor yn disgrifio ei safle ariannol yn deg.

Gallwch chi weld y Datganiad o Gyfrifon yn ‘Dogfennau cysylltiedig’.