Cyllideb y Cyngor

Mae’r Cyngor yn paratoi ‘Llyfryn Cyllideb’ bob blwyddyn sy’n nodi manylion am ei gyllidebau refeniw a chyfalaf ynghyd â sut mae’r cyllidebau hynny’n cael eu hariannu.

Mae’r ddogfen yn cynnwys:

Yr Awdurdod Cyfan

 

  • Cyllid refeniw blynyddol a sut mae’r cyllid wedi’i ariannu.
  • Rhaglen gyfalaf tair blynedd a sut mae’r rhaglen yn cael ei hariannu.
  • Gwasanaethau
  • Dadansoddiad o wariant refeniw blynyddol gwasanaethau
  • Rhaglenni cyfalaf tair blynedd y gwasanaethau.

Mae Llyfrynnau Cyllideb a Thaflenni ar gael i’w darllen o dan dogfennau perthnasol.

 

Dogfennau perthnasol