Cyllideb y Cyngor a gwariant

Mae rhaid i’r Cyngor baratoi 'Datganiad o Gyfrifon' bob blwyddyn sy’n rhestru ei holl weithgareddau ariannol yn ystod y flwyddyn honno. Mae’r datganiad yn cael ei baratoi yn unol â fframwaith statudol, ac mae’n cynnwys gwybodaeth am gost y gwasanaethau mae’r Cyngor yn eu cynnal, ffynonellau’r arian mae’r Cyngor yn ei ddefnyddio i dalu am y gwasanaethau yma a gwerth asedau a dyledion y Cyngor ar ddiwedd y flwyddyn.

 

Efallai yr hoffech chi gyrchu:

Categorïau Cyllideb y Cyngor a gwariant

Fy nghymdogaeth