Gwybodaeth am y Cabinet

Arweinydd & Dirprwy Arweinydd

Y Cynghorydd MORGAN. Andrew

Y Cynghorydd MORGAN. Andrew
Date
Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd y Cabinet

Y Cynghorydd MONTAGUE. Keiron

Y Cynghorydd MONTAGUE. Keiron
Date
Dirprwy Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Trechu Tlodi, Ymgysylltu a Thai.

Aelodau o’r Cabinet

Y Cynghorydd CRIMMINGS. Ann

Y Cynghorydd CRIMMINGS. Ann
Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Diwylliant a Hamdden.

Y Cynghorydd HOPKINS. Geraint. E

Y Cynghorydd HOPKINS. Geraint. E
Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant, Cydraddoldeb a'r Gymraeg.

Y Cynghorydd ROSSER. Joy

Y Cynghorydd ROSSER. Joy
Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymundau Diogel, Llyfrgelloedd a Threftadaeth.

Y Cynghorydd WEBBER. Maureen

Y Cynghorydd WEBBER. Maureen
Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor

Y Cynghorydd HANAGAN. Eudine

Y Cynghorydd HANAGAN. Eudine
Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Sgiliau

Y Cynghorydd FOREY. Michael

Y Cynghorydd FOREY. Michael
Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

Y Cynghorydd BEVAN. Robert

Y Cynghorydd BEVAN. Robert
Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Datblygu'r Economi a Chynllunio

Mae'r Cabinet yn gyfrifol am baratoi polisïau yn Rhondda Cynon Taf. Mae'n gyfrifol am wneud nifer o'r penderfyniadau mawr hynny ar sut mae'r Cyngor yn gwasanaethu'i drigolion. Mae gan Rondda Cynon Taf gabinet – yn debyg i Lywodraeth San Steffan yn Llundain, a Llywodraeth Cymru yn y Senedd, ym Mae Caerdydd. Mae'r Cabinet yn cynnwys Aelodau Gweithredol sydd â chyfrifoldeb arbennig dros wasanaethau'r Cyngor yn lleol.

 

Cysylltu â Swyddfa'r Cabinet:

Os ydych chi eisiau cysylltu â Swyddfa'r Cabinet, defnyddiwch un o'r dulliau canlynol:

Ffôn:

01443 424065

Ffacs:

01443 424004

Trwy'r post:

Swyddfa'r Cabinet
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Y Pafiliynau
Cwm Clydach
Tonypandy
CF40 2XX

E-bost: Cabinet@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Aelodau perthnasol o staff y Cyngor:

    
   • Chris Bradshaw, Prif Weithredwr
   • Christian Hanagan, Cyfarwyddwr Gwasanaeth y Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus - Ysgrifennydd i'r Cabinet
   • Emma Wilkins, Swyddog Busnes y Cabinet (Yn darparu cymorth Ysgrifenyddiaeth yng nghyfarfodydd y Cabinet)