Gwybodaeth am y Cabinet

Arweinydd & Dirprwy Arweinydd

Y Cynghorydd CHRISTOPHER. Anthony

Y Cynghorydd CHRISTOPHER. Anthony
Date
Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd y Cabinet

Y Cynghorydd CANNON QPM. Paul

Y Cynghorydd CANNON QPM. Paul
Date
Dirprwy Arweinydd ac Aelod o'r Cabinet ar faterion Datblygu'r Economi a Chymunedau Diogel

Aelodau o’r Cabinet

Y Cynghorydd WEBBER. Maureen

Y Cynghorydd WEBBER. Maureen
Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor a Chysylltiadau Cyhoeddus

Y Cynghorydd WILLIS. Clayton. J

Y Cynghorydd WILLIS. Clayton. J
Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Adnoddau Dynol a Gwella Gwasanaethau

Y Cynghorydd MORGAN. Andrew

Y Cynghorydd MORGAN. Andrew
Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Rheng-flaen

Y Cynghorydd HANAGAN. Eudine

Y Cynghorydd HANAGAN. Eudine
Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg, Medrau, a Dysgu Gydol Oes

Y Cynghorydd FOREY. Michael

Y Cynghorydd FOREY. Michael
Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Partneriaethau a Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

Y Cynghorydd MIDDLE. Craig. J

Y Cynghorydd MIDDLE. Craig. J
Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Cyfiawnder Cymdeithasol

Y Cynghorydd BEVAN. Robert

Y Cynghorydd BEVAN. Robert
Date
Aelod o'r Cabinet ar faterion Datblygu Cynaliadwy, Hamdden a Thwristiaeth

Y Cynghorydd DAVIES. Annette

Y Cynghorydd DAVIES. Annette
Date
Aelod o’r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant

Mae'r Cabinet yn gyfrifol am baratoi polisïau yn Rhondda Cynon Taf. Mae'n gyfrifol am wneud nifer o'r penderfyniadau mawr hynny ar sut mae'r Cyngor yn gwasanaethu'i drigolion. Mae gan Rondda Cynon Taf gabinet – yn debyg i Lywodraeth San Steffan yn Llundain, a Llywodraeth Cymru yn y Senedd, ym Mae Caerdydd. Mae'r Cabinet yn cynnwys Aelodau Gweithredol sydd â chyfrifoldeb arbennig dros wasanaethau'r Cyngor yn lleol.

Cysylltu â Swyddfa'r Cabinet:

Os ydych chi eisiau cysylltu â Swyddfa'r Cabinet, defnyddiwch un o'r dulliau canlynol:

Ffôn:

01443 424065

Ffacs:

01443 424004

Trwy'r post:

Swyddfa'r Cabinet
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Y Pafiliynau
Cwm Clydach
Tonypandy
CF40 2XX

E-bost:

Cabinet@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

Aelodau perthnasol o staff y Cyngor:

  • Keith Griffiths, Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd i'r Cabinet 
  • Christian Hanagan, Pennaeth Materion Strategaeth, Cysylltiadau Cyhoeddus a Thwristiaeth 
  • Shelley Stephens, Ysgrifennydd i'r Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd 
  • Rebecca Hamilton, Cymorth Gweinyddol 
  • Karyl May, Rheolwr Pwyllgorau, Gwasanaethau i'r Aelodau a Phwyllgorau Craffu (yn darparu gwasanaethau Ysgrifenyddiaeth i gyfarfodydd y Cabinet)