Y Cynghorydd DAVIES. Geraint. R

Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
01-05-2008
Image of: Y Cynghorydd DAVIES. Geraint. R Gwybodaeth a manylion cyswllt – Y Cynghorydd Geraint R. Davies sy’n aelod dros ward Treherbert.
Plaid wleidyddol:
Plaid Cymru
Manylion cyswllt
Aelod o Bwyllgor(au)