Pwyllgor Materion Rheoli Datblygu

Disgrifiad o’r pwyllgor

Fe fydd y Pwyllgor Materion Rheoli Datblygu yn cwrdd yn rheolaidd i benderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio ac i drafod materion sy'n ymwneud â chadw coed, gwrychoedd, a gorfodi materion cynllunio.

Cyfarfodydd o’r pwyllgorRSS FeedAtom Feed

Cyfarfodydd nesaf

Dydyn ni ddim yn paratoi dogfennau Cymraeg ar gyfer y cyfarfodydd yma. Mae rhai agendâu Cymraeg ar gael, ond bydd eisiau ichi droi i’r fersiwn Saesneg i’w gweld nhw.

Cyfarfodydd blaenorol