Cynghorwyr tref/cymuned

Yng Nghymru a Lloegr, Cynghorau Tref/Cymuned yw’r math mwyaf lleol o lywodraeth. Maen nhw’n annibynnol o’r mathau eraill o lywodraeth leol e.e. Cyngor Bwrdeistref Sirol ond maen nhw’n cydweithio’n agos iawn. O fewn ffiniau Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, mae yna 11 o Gynghorau Cymuned ac un Cyngor Tref ym Mhontypridd.

Cynghorwyr Tref/Cymuned

Mae Cynghorwyr yn cymryd diddordeb yn eu cymunedau lleol. Maen nhw’n cynrychioli’r bobl leol ac yn gweithio ar y cyd â nhw, ac eraill, yn ôl y gofyn. Maen nhw hefyd yn helpu i ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau lleol ac yn gwneud penderfyniadau sy’n ffurfio polisi eu Cyngor.

Dyw Cynghorwyr Tref/Cymuned ddim yn cael eu talu ac mae rhaid iddyn nhw ddilyn côd ymddygiad llywodraeth leol a datgan eu buddiannau ariannol o fewn eu cymunedau. Yn ogystal â hynny, mae rhaid i Gynghorwyr Tref/Cymuned ddatgan unrhyw fuddiant personol neu fuddiant â rhagfarn mewn unrhyw fater sy’n cael ei drafod mewn cyfarfod cyngor.

Manylion cyswllt Cynghorau Tref/Cymuned

Cwm Cynon

Cyngor Cymuned Ynys-y-bŵl a Choed-y-cwm
Pauline Williams
2 Heol Pen-y-Parc
Coed-y-Cwm
Pontypridd
CF37 3JL

Ffôn. 01443 790673

Cyngor Cymuned y Rhigos
Mrs Susan Harvey Powell
Llwynfedwen Farm
Hepste
Penderyn
Aberdâr
CF44 9QA

Ffôn. 01685 813201

Cyngor Cymuned Hirwaun
Mr Mike Burke
Neuadd y Pentref
Hirwaun
Aberdâr
CF44 9SL

Ffôn. 01685 811566
 

Cylch Taf-Elái

Cyngor Tref Pontypridd
Mr Roger Davies
Swyddfeydd Dinesig
133 Berw Road
Pontypridd
CF37 2AA

Mr Roger DaviesSwyddfeydd Dinesig133 Berw RoadPontypriddCF37 2AA

Ffôn. 01443 490740

Cyngor Cymuned Llanilltud Faerdref
Mr F. Heaton
Neuadd y Plwyf
Main Road
Pentre’r Eglwys
Pontypridd
CF38 1PY

Ffôn. 01443 209779
Ffacs. 01443 217262

Cyngor Cymuned Llantrisant
Mrs. A. Jenkins
Clerc Gweithredol
Swyddfeydd Newydd y Plwyf
Neuadd Caerlan
Newbridge Road
Llantrisant
CF72 8EX

Ffôn. 01443 223796
Ffacs. 01443 227621

Cyngor Cymuned Llanharan
Mr Peter Davies
71 The Dell
Ton-teg
Pontypridd
CF38 1TG

Ffôn. 01443 218154

Cyngor Cymuned Llanhari
Mrs Gillian Lewis
Groes Sannor
Degar Road
Llanhari
Pont-y-clun
CF72 9JX

Ffôn. 01443 223007

Cyngor Cymuned Tonyrefail
Ms Pauline Williams
Swyddfa Mynwent Trane
Gilfach Road
Tonyrefail
Y Porth

Ffôn. 01443 673991

Cyngor Cymuned Y Gilfach-goch
Mrs E. Jones
19 Wood Street
Y Gilfach-goch
Y Porth
CF39 8UF

Ffôn. 01443 673415
Ffacs 01443 673415

Cyngor Cymuned Pont-y-clun
Mr J.H.G. Lewis
“Mandalay”
Cowbridge Road
Tal-y-garn
Pont-y-clun
CF72 9BZ

Ffôn. 01443 227094
Ebost. greglewis@pontycluncc.org.uk|

Cyngor Cymuned Ffynnon Taf
Mr Derek Allinson
28 Mill Close
Llanisien
Caerdydd
CF14 0XQ

Ffôn. 07815 913417
Ebost. allinson@thechamber|