Eich AC lleol

Mae’r dudalen yma’n cynnwys gwybodaeth ynglŷn â sut i ddod o hyd i’ch Aelod Cynulliad (AC) lleol, eich Aelod Seneddol (AS) lleol, neu’ch Aelod o Senedd Ewrop (ASE) lleol. 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Mae Aelodau o'r Cynulliad (ACau) yn cael eu hethol gennych chi yn etholiadau'r Cynulliad bob pedair blynedd.  Bydd yr Etholiad nesaf yn cael ei gynnal yn 2011.

Aelodau Seneddol 

Mae Aelodau Seneddol (ASau) yn cael eu hethol mewn Etholiad Cyffredinol.  Fe all etholiad cyffredinol gael ei gynnal ar unrhyw adeg, ond mae rhaid ei gael o leiaf bob pum mlynedd.  Mae pob AS yn cynrychioli'i etholaeth yn Nhŷ'r Cyffredin.

Aelodau o Senedd Ewrop 

Mae Aelodau o Senedd Ewrop (ASEau) yn cael eu hethol yn Etholiadau Senedd Ewrop ac maen nhw'n gwasanaethu am hyd at bum mlynedd.

Cysylltwch â ni 

Neu, fe allwch chi ffonio'r Garfan Cymorth i'r Cynghorwyr ar (01443) 424008 neu anfon neges ebost i memberservices@rhondda-cynon-taff.gov.uk